Salarisvergelijking/-benchmark

Een salarisvergelijking geeft inzicht in de marktconformiteit van de salarisniveaus van jullie organisatie. Als de salarissen relatief laag zijn, kan dit leiden tot een hoger personeelsverloop en/of zich vertalen in het onvermogen om (kwalitatief goede) nieuwe medewerkers aan te trekken. Relatief hoge salarissen daarentegen kunnen leiden tot hoge loonkosten en het gewenste verloop beperken waardoor vernieuwing uitblijft.

Een salarisvergelijking/-benchmark door EVZ

  • Vergelijking van de salarisniveaus van jullie organisatie met die van relevante concurrenten op de arbeidsmarkt.
  • Een salarisvergelijking met bedrijven uit onze database (actuele salarisniveaus van ruim 250 organisaties met in totaal meer dan 40.000 medewerkers, met een spreiding naar diverse sectoren en regio's).
  • Rapportage en toelichting van bevindingen en advies over de wenselijkheid en mogelijkheid van aanpassing van de salarisniveaus en het beloningsbeleid, zodat dit (weer) in lijn komt met de organisatiedoelstellingen.

ERVARING VAN KLANTEN

Patrick van der Hoeven, Directeur bij Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVRV): “We hebben EVZ gevraagd een (belonings-)onderzoek te doen naar de functies binnen onze organisatie. De uitgebreide rapportage van de salarisvergelijking die we hebben ontvangen, heeft ons goed inzicht gegeven in de marktconforme beloningen voor de specifieke functies.”

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Basis voor een salarisvergelijking vormen de huidige salarissen van medewerkers en (indien beschikbaar) de minimum- en maximumsalarisniveaus en salarisstructuur van jullie organisatie. Wij vergelijken deze salarissen/salarisniveaus met die van de bedrijven uit onze database en desgewenst van specifieke regio's en/of arbeidsmarktconcurrenten. De uitkomsten verwerken we in een overzichtelijke rapportage en lichten we toe aan directie/management. Samen bepalen we vervolgens te nemen acties, door het beantwoorden van onder andere de volgende vragen:

  • Wat betaalt je organisatie in vergelijking met de arbeidsmarkt en wat betekent dat voor het personeelsverloop, de salariskosten, e.d.?
  • Hoe wil jullie organisatie zich positioneren ten opzichte van de markt als het gaat om beloning?
  • Wat zijn passende salarisniveaus en/of arbeidsvoorwaarden om je medewerkers te behouden?
  • Is het nodig en/of wenselijk om te differentiëren in de beloning van bepaalde groepen medewerkers binnen je organisatie?

Download voorbeeld benchmark-grafiek