Salarisvergelijking

Een salarisvergelijking geeft inzicht in de marktconformiteit van salarisniveaus van uw organisatie. Daarmee verklaart het voor een deel de arbeidsmobiliteit. Lage salarisniveaus leiden over het algemeen tot een groter personeelsverloop en het onvermogen om (kwalitatief goede) nieuwe medewerkers aan te trekken. Hoge salarisniveaus daarentegen leiden tot hoge loonkosten en beperken het gewenste verloop. Innovatie blijft uit. EVZ organisatie-advies kan uw beloningspositie toetsen met een salarisvergelijking en u adviseren over uw beloningspositie ten opzichte van uw arbeidsmarktconcurrenten.

Een salarisvergelijking helpt u met de beantwoording van de volgende vragen:

  • Wat betaalt mijn organisatie in vergelijking met de arbeidsmarkt en wat betekent dat voor het personeelsverloop, de salariskosten, e.d.?
  • Wat is een passend salarisniveau en/of pakket arbeidsvoorwaarden om mijn medewerkers te behouden?
  • Is het nodig/wenselijk om te differentiëren in de beloning van bepaalde groepen medewerkers binnen mijn organisatie?

Wat mag u van ons verwachten?

  • Salarisvergelijking van de salarisniveaus van uw organisatie met die van relevante concurrenten op de arbeidsmarkt.

  • Toetsing met onze database met actuele salarisniveaus van ruim 250 organisaties met in totaal meer dan 40.000 medewerkers, met een spreiding naar diverse sectoren en regio's.

  • Advies over de wenselijkheid en mogelijkheid van aanpassing van uw salarisniveaus en beloningsbeleid, zodat dit (weer) in lijn komt met uw organisatiedoelstellingen.


Download voorbeeld benchmark-grafiek