Organisatie-inrichting, fusie en reorganisatie

Organisaties zijn continu in beweging. Strategische heroriëntaties, fusies en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Het creëren van duidelijkheid over de organisatie-inrichting vraagt om het maken van keuzes over de verdeling van werkprocessen tussen afdelingen en teams en beoogde bijdragen van de te onderscheiden functies. Bij het maken van deze keuzes spelen ook HR-overwegingen een rol: verdeling en afbakening van verantwoordelijkheden, bevorderen interne flexibiliteit door brede functies, functiereeksen en loopbaanpaden, maar ook focussen op resultaatsturing, concretiseren van de functie-eisen en benodigde kwaliteiten.

In het proces van organisatie-inrichting komt u voor verschillende vragen te staan:

 • Welke uitgangspunten zijn van belang bij organisatie-inrichting of de herinrichting van de organisatie, rekening houdend met de ambities en doelstellingen van de organisatie, maar ook gelet op het te voeren HR-beleid?
 • Welke processen onderken ik binnen mijn organisatie en hoe verdeel ik deze processen over afdelingen en functies zodat ik een optimale organisatie-inrichting realiseer?
 • Wat is de concrete resultaatbijdrage van afdelingen c.q. functies en hoe formuleer ik hanteerbare prestatie-indicatoren om de resultaten te meten?
 • Welke kwaliteiten zijn nodig voor het realiseren van de benodigde output/ toegevoegde waarde in processen c.q. functies.
 • Welke functiereeksen kan ik onderscheiden en hoe formuleer ik logische loopbaanpaden?
 • Hoe kom ik tot effectieve functieomschrijvingen die een duidelijk beeld geven van de beoogde output en relevante kwaliteiten ter ondersteuning van het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken met medewerkers?

Robert Bakker, algemeen directeur bij Kijlstra B.V.: "Zelfs voor EVZ was het een uitdaging om de strakke planning aan te durven van onze her-organisatie. Door een geweldige samenwerking, aansturing en begeleiding is het hele reorganisatieproces uitstekend verlopen!"

Wat mag u van ons verwachten?

 • Een scherpe discussie over de uitgangspunten en ondersteuning bij het maken van keuzes bij de organisatie-inrichting.

 • Praktische adviezen over organisatie-inrichting en het onderscheiden van logische functiereeksen en loopbaanpaden.

 • Een beproefde procesmatige aanpak door tijdens de ontwikkelfase draagvlak te creëren bij management en medewerkers waarmee u de mogelijke weerstand tegen de organisatieverandering als gevolg van de nieuwe organisatie-inrichting tot een minimum beperkt.

 • Het uitwerken van breed toepasbare functiebeschrijvingen als basis voor het sturen van de resultaatbijdragen en inzet/ontwikkeling van de kwaliteiten van uw medewerkers.

 • Met strategische personeelsplanning inzichtelijk maken welke 'gaps' er zijn tussen beschikbare en benodigde bezetting (ook in de toekomst).

 • Desgewenst de inzet van onze interim HR-projectmanager die de rol van procesbegeleider of projectmanager kan vervullen.