Functiewaardering

Wij hebben veel ervaring met functiewaardering. EVZ organisatie-advies is licentiehouder van het functiewaarderingssysteem IFA. De Integrale FunctieAnalysemethode (IFA) is geschikt voor het waarderen van alle soorten functies in alle typen organisaties.
Als licentiehouder hebben we bijna 30 jaar ORBA toegepast. Daarnaast hebben we ruime ervaring met niveaubepaling door het toepassen, voor diverse organisaties en branches,
van referentiehandboeken onderbouwd met diverse systemen (o.m. IFA, ORBA, ISF/SAO, CATS, FWG, FUWASYS en HAY).

Functiewaardering dient als basis voor een objectieve rangordening van functies binnen de functiegroepenstructuur en daarmee als onderlegger voor de beloning van functies. De introductie en/of toepassing van functiewaardering in uw organisatie leidt onder andere tot:

 

  • Een objectieve meting van het niveau van functies en daarmee een objectief onderbouwd salarissysteem/beloningsbeleid.
  • Uitlegbaarheid van (verschillen tussen) beloning van functies.
  • Duidelijkheid richting betrokkenen.
  • Basis voor andere HR-instrumenten (zoals HR-cyclus).


Richard Paalman, Manager HRM bij CRV: "Wij waarderen met name de deskundigheid en onafhankelijkheid van EVZ op het gebied van functiewaardering."
 

Eduard de Bruijn, Manager sociale fondsen, arbeidsmarkt & cao's bij Actor Bureau voor sectoradvies: "Wij wilden graag een externe toets op ons arbeidsvoorwaardenpakket en een actualisatie van de functiewegingen. Daar heeft EVZ ons prima bij geholpen. Goede inhoudelijke advisering, en zeer betrokken en flexibel in de begeleiding en uitvoering."

Wat mag u van ons verwachten?

  • Ruime ervaring op het gebied van functiewaardering met diverse systemen, bij vele organisaties en in diverse branches.

  • Inzicht in de voor- en nadelen van diverse systemen voor functiewaardering.

  • Advies over de samenhang tussen het belonen van functies in relatie tot het belonen van resultaten en ontwikkeling van medewerkers.

  • Het verkrijgen van draagvlak voor de uitkomsten van functiewaardering. Intern, maar ook bij de verschillende vakorganisaties.

  • Een doeltreffende training voor HR en management om vanuit de hoofdkenmerken van het toegepaste systeem zelf nieuwe en gewijzigde functies in te delen in één van de functiegroepen.

Download meer informatie over IFA