HR QuickscanWellicht bent u nieuwsgierig geworden naar waar u staat op het gebied van de effectiviteit van HRM. Hieronder treft u een quick scan aan op basis waarvan u een globale inschatting kunt maken. Om de quick scan uit te voeren geeft u punten op een schaal van 1 t/m 10 voor de volgende stellingen.