Wat verdient een... fysiotherapeut?

17 mei 2018

Iedereen heeft wel eens een blessure of lichamelijk ongemak gehad en laat dit dan behandelen bij een fysiotherapeut. Maar wat verdient zo'n fysiotherapeut eigenlijk? En hoe staat dat in verhouding tot vergelijkbare functies?

Wat doet een fysiotherapeut (werkzaam bij een sportbond)?
De fysiotherapeut richt zich op de behandeling en begeleiding van sporters met lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De (para)medische behandelingen vinden plaats tijdens een consult op de centrale vestiging of tijdens trainingen en wedstrijden. Na doorverwijzing door de (bonds)arts en na diagnose van de klachten, wordt een behandelplan in overleg met de sporter vastgesteld. De behandelingen zijn gericht op het verbeteren van het functioneren van (deel)gebieden van het lichaam en op het verminderen van de pijn. De behandelmethoden in de sportfysiotherapie zijn oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

Inkomen volgens de Cao
Op basis van de Cao Sport bedraagt het brutosalaris van de fysiotherapeut per 1 januari 2018 op maandbasis minimaal € 3.089 en maximaal € 4.532 voor 38 uur per week.
Ook ontvangt de fysiotherapeut een vakantie-uitkering (8%) en krijgt hij/zij 24 vakantiedagen op jaarbasis.

Vergelijking met andere functies
Met ons benchmarksysteem Salbench is het mogelijk de beloningsgegevens objectief te vergelijken. In ons systeem zijn de beloningsgegevens en -grondslagen van zo’n 250 verschillende bedrijven opgenomen, van 40.000 medewerkers. Door functiewaardering als uitgangspunt te nemen wordt het beloningsniveau bepaald aan de hand van het functieniveau: een objectieve meetlat om beloningsgegevens van verschillende bedrijven en branches te vergelijken.
 
Als we uitgaan van de mediaan (50% van de bedrijven in de database betaalt meer, 50% betaalt minder), betaalt de BV Nederland voor soortgelijke functies op basis van de genoemde beloningsgrondslagen een minimumsalaris van € 3.168,- en een maximumsalaris van € 4.376,- op maandbasis. Vanuit deze berekening is het salaris van de fysiotherapeut dus marktconform.

Wilt u ook een benchmark?
Neem dan gerust contact op.Terug naar publicatie-overzicht