Wat verdient een.... Manager Financiële administratie?

7 januari 2019

De Manager Financiële administratie bij een industrieel bedrijf met zo'n 500 medewerkers, is verantwoordelijk voor het realiseren van een betrouwbare en waarheidsgetrouwe financiële administratie en verslaglegging, conform de interne richtlijnen en wettelijke vereisten. Een stevige verantwoordelijkheid. Wat verdient zo iemand eigenlijk?  En hoe staat dat in verhouding tot vergelijkbare functies?

Beschrijving functie
De Manager Financiële administratie is gepositioneerd binnen de financiële administratie van een groot industrieel bedrijf (in totaal circa 500 medewerkers). Binnen de afdeling, aangestuurd door de directeur Financiën, is onderscheid gemaakt tussen de controlefunctie en de financiële administratie. De financiële administratie is verantwoordelijk voor het verzorgen van de diverse subadministraties, inclusief salarisadministratie, grootboekadministratie, de periodieke managementinformatie en verslaglegging en het beheer van de financiële middelen e.d. De financiële administratie heeft met circa 8 tot 10 medewerkers voldoende omvang om het werk te verdelen over meerdere, verbijzonderde functies (crediteuren, debiteuren, salarisadministratie, grootboek en verslaglegging). Ten behoeve van de planning- en controlcyclus levert de financiële administratie financiële informatie, overzichten en toelichtingen.

De Manager Financiële administratie is, als leidinggevende van de afdeling, verantwoordelijk voor het realiseren van een betrouwbare en waarheidsgetrouwe financiële administratie en verslaglegging, conform de interne richtlijnen en wettelijke vereisten.

Vergelijking met andere functies   
Met ons benchmarksysteem Salbench is het mogelijk de beloningsgegevens objectief te vergelijken. In ons systeem zijn de beloningsgegevens en -grondslagen van zo’n 250 verschillende bedrijven opgenomen, van 40.000 medewerkers. Door functiewaardering als uitgangspunt te nemen wordt het beloningsniveau bepaald aan de hand van het functieniveau; een objectieve meetlat om beloningsgegevens van verschillende bedrijven en branches te vergelijken.
 
Als we uitgaan van de mediaan (50% van de bedrijven in de database betaalt meer, 50% betaalt minder), betaalt de BV Nederland voor soortgelijke functies een minimum-maandsalaris van € 4.172,- en een maximum-maandsalaris van € 5.956,-, op basis van 12 betaalperioden en 25 vakantiedagen per jaar, 40 werkuren per week, geen ADV en geen eindejaarsuitkering of bonus.

Wilt u meer informatie over benchmarking door EVZ organisatie-advies? Neem dan contact op met ons.Terug naar publicatie-overzicht