Wat verdient een.... KAM-specialist?

12 augustus 2018

Het verkrijgen van een certificaat op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu is voor veel organisaties van cruciaal belang. Maar wat verdient een KAM-specialist eigenlijk? En hoe staat dat in verhouding tot vergelijkbare functies?

KAM-specialist
De KAM-specialist in dit voorbeeld is gepositioneerd binnen de KAM-afdeling van een levensmiddelenproducent en -leverancier. De KAM-afdeling is gericht op de beheersing, borging en optimalisatie van kwaliteit en voedselveiligheid (productontwikkeling, QA en QC), van arbeidsomstandigheden en (persoonlijke) veiligheid, en van de naleving van milieuvoorschriften. Uitgangspunten, procedures en werkinstructies liggen vast in handboeken. Het KAM-systeem dient te voldoen aan de normen van (meerdere) certificerende instanties en wordt periodiek getoetst door die instanties.

De KAM-specialist is - als adviseur van de KAM-manager - kaderstellend en toetsend, zowel vanuit de inhoud als de processen en de methodiek. De toegevoegde waarde van de KAM-specialist is: risico’s op het gebied van de kwaliteit van de producten/processen zijn beheerst en de arbeidsveiligheid en het milieu zijn optimaal gemanaged, zodat voldaan wordt aan de eisen van controlerende instanties (veilig werken, milieu) en de kwaliteitstoezeggingen aan afnemers.

Benchmark
Met ons benchmarksysteem Salbench is het mogelijk de beloningsgegevens objectief vast te stellen. In ons systeem zijn de beloningsgegevens en -grondslagen van zo’n 250 verschillende bedrijven opgenomen, van 40.000 medewerkers. Door functiewaardering als uitgangspunt te nemen wordt het beloningsniveau bepaald aan de hand van het functieniveau (en niet de functienaam); een objectieve meetlat om beloningsgegevens van verschillende bedrijven en branches vast te stellen.

Salarisindicatie
Als we uitgaan van de mediaan (50% van de bedrijven in de database betaalt meer, 50% betaalt minder), betaalt de BV Nederland voor dit soort functies een minimumsalaris van €3.387,- en een maximumsalaris van €4.740,- per maand (op basis van 40 uur per week, 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag).

Wil je meer informatie over benchmarking door EVZ organisatie-advies? Neem dan contact op.Terug naar publicatie-overzicht