In vier stappen naar doeltreffend strategisch human resource management

30 mei 2017

Hoe zorg ik dat het strategisch HRM-plan niet in de bureaulade verdwijnt maar juist bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsdoelen? Waar moet ik beginnen en met wie? Deze vragen hebben middelgrote organisaties die het lastig vinden om human resource (HR) management naar een hoger niveau te tillen. Vaak is de basis prima op orde, maar ligt HR versnipperd in de organisatie. In feite staat men op een kantelpunt. De organisatie groeit, is continu in beweging en medewerkers moeten mee in verandering. Er is meer behoefte aan sturing op resultaatbijdragen en ontwikkeling van medewerkers. Er wordt getwijfeld of de investeringen in het personeel wel de juiste zijn voor de richting die het bedrijf opgaat. Dikwijls ontbreekt het aan de juiste HR-expertise. EVZ organisatie-advies hanteert een vierstappenplan (met handige tips!) bij het op de kaart zetten van HR-management binnen organisaties.

Een integrale benadering is bepalend voor het succes van de opzet van HR-management. Kijk over de grenzen van het HR-vakgebied en vindt aansluiting met waar het echt om gaat in de organisatie. Het vierstappenplan is een proces waarin HR en directie onder begeleiding van EVZ samen aan de slag gaan met het organisatie- en HR-vraagstuk. Een gezonde combinatie van denken, beeldvormen en vooral doen. Schematisch ziet het stappenplan er als volgt uit.

Hieronder zijn de vier stappen kort toegelicht.

Organisatiekoers
Het is heel belangrijk dat u start met het analyseren van het huidige en gewenste organisatieprofiel. Want een visie op HR is mooi, maar voegt niets toe op het moment dat de gewenste koers van de organisatie buiten spel staat. Het goed begrijpen van de business en haar omgevingsfactoren is evident. Alleen dan kunt u de juiste fit realiseren tussen de agenda van de organisatie en de wijze waarop u omgaat met human resources. Hiervoor kunt u gebruik maken van het 7s-model van McKinsey of een ander gelijkwaardig model, al dan niet aangevuld met een SWOT. De analyse resulteert in:

 • Sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie, personeel en omgeving
 • Factoren die onderscheidend zijn voor het succes van de organisatie
 • Kernthema’s die bepalend zijn voor de bijdragen en de inrichting van HRM

HR Jaarplan
In deze fase worden de vereiste bijdragen van HR vertaald naar beleid en instrumenten. Allereerst wordt een scan gemaakt van het huidige HR-beleid en -instrumentarium. Door dit af te zetten tegen de kernthema’s uit de eerste stap wordt de gap bepaald. Aansluitend kunnen oplossingen en interventies worden bedacht die het verschil gaan overbruggen. Dit resulteert in:

 • Visie op HR voor de komende 3 jaar
 • HR-jaarplan met doelen en prioritering van interventies
 • Werkpakketten voor het (her-)ontwikkelen van HR-beleid en HR-instrumenten

HR-rol en HR-instrumenten
Het bepalen van de rol en de positie van HR is belangrijk voor de verankering in de organisatie. Zo worden fte, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bepaald en vastgesteld welke resultaatgebieden door zowel lijnmanagement als HR worden uitgevoerd. Ook wordt helder welke competenties nodig zijn om strategisch HRM in de organisatie te realiseren. Hier is onderscheid gemaakt tussen HR, (lijn)management en medewerkers. Daarmee speelt de realisatie van HR-interventies in deze fase een grote rol. Dit resulteert in:

 • Functieomschrijving(en) (functie of rol) van HR
 • HR-formatie en budget
 • HR-instrumenten zijn (her-)ontwikkeld en geïmplementeerd
 • Benodigde HR-competenties of een deel daarvan zijn getraind

HR-borging
Tijdens de borging wordt HRM verder op de kaart gezet en in de organisatie bestendigd. Vaak wordt een HR-professional aangetrokken die HR in de organisatie verder onderhoudt en uitbouwt. Deze professional wordt ingewerkt en er vindt een zachte overdracht plaats. Dit resulteert in:

 • HR als onderdeel van de bedrijfsvoering
 • HR is bemand ten behoeve van continuïteit in de organisatie
 • De HR-portefeuille is zorgvuldig overgedragen aan de HR-professional

Meer weten?
Bovenstaand stappenplan wordt specifiek aangepast aan de behoeften en de wensen van de organisatie. Want ieder bedrijf is uniek. Hiermee bieden wij een maatwerkoplossing aan. Onze dienstverlening varieert van adviseren, proces begeleiden tot en met aanjagen in de rol van projectmanager. Nieuwsgierig? Kijk eens rond op deze website, mail of bel naar 013-4635040.Terug naar publicatie-overzicht