Versterk je team en daarmee je corebusiness!

24 februari 2015

De ontwikkelingen binnen de zorg doen ook een ander beroep op de houding en competenties van het zorgpersoneel. Zorg op afstand, wat mag en kan ik voor mijn cliënten betekenen? Netwerken, hoe moet dat? Zelfredzaamheid, wat betekent dat eigenlijk? Allemaal vragen die door de zorgverleners zelf, en niet achter de tekentafel beantwoord moeten worden. Zorgverleners weten en doen vaak al meer dan dat zij bewust zijn.

Bij een zorginstelling hebben we gedurende twaalf weken een mooi en eenvoudig verandertraject doorlopen. Het doel van dit programma was bewustwording van de eigen ruimte en mogelijkheden ten aanzien van de veranderingen binnen de zorg om vervolgens gericht actie te ondernemen.

In elk van de vier bijeenkomsten, verspreid over twaalf weken, is aandacht besteed aan een ontwikkelthema (persoonlijke groei, netwerken, zorg op afstand en zelfredzaamheid). In de bijeenkomsten hebben we een zevental stappen toegepast, waarin elementen als trots, vertrouwen, emoties, leerdoelen, verbondenheid en concrete acties aan bod kwamen.

Daarnaast is met een online programma ondersteuning geboden om de in gang gezette beweging te laten beklijven. Resultaat: een enthousiast en saamhorig team dat de ontwikkelingen in de zorg als uitdaging ziet en de kracht uitstraalt om ook daadwerkelijk meer zorg voor minder geld te realiseren.

Wilt u meer informatie over de gebruikte methode? Bekijk het filmpje:

Wilt u weten wat EVZ hierin voor ú kan betekenen? Neem contact op met Marloes Rutten, via rutten@evz.nl of 013-4635040.Terug naar publicatie-overzicht