Veranderen: ontwerpen of ontwikkelen?

30 juni 2019

Het moet anders binnen uw bedrijf, dat is duidelijk. Maar hoe? EVZ helpt bij organisatieveranderingen (fusies, reorganisaties, cultuurverandering). Dat kan op verschillende manieren. Grofweg zijn deze te onderscheiden als ontwerpen en ontwikkelen.

Ontwerpen
De ontwerpbenadering wordt vaak gekozen als het roer snel en radicaal om moet. Een fusie, nieuwe productiewijze, naderend faillissement. Met de ontwerpbenadering beschrijf (ontwerp) je de nieuwe organisatie, die vervolgens geïmplementeerd wordt. Afhankelijk van de ruimte en druk kan dit met meer of minder inspraak van binnen de organisatie gebeuren. Je gaat uit van de huidige situatie en maakt een plan (vaak ook een sociaal plan) om te komen van A naar B. Een effectieve manier om een radicale ingreep te doen en echt ‘opnieuw’ te beginnen. De koersverandering is dan een feit, maar de échte verandering begint dan pas.

Ontwikkelen
De ontwikkelbenadering gaat uit van een geleidelijke beweging naar een nieuwe werkelijkheid. Dit kan nadat een ‘harde’ ingreep in de structuur is gedaan, maar ook ontstaan vanuit een interne behoefte om het anders te doen. Het creëren van de nieuwe werkelijkheid, of de nieuwe manier van (samen)werken, wordt een proces. Wellicht zijn uitgangspunten geformuleerd (verzakelijking, klantgerichtheid, commerciëler werken), maar elke medewerker wordt geacht zijn of haar bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de nieuwe werkelijkheid. Nieuwe manieren van (samen)werken worden bottom up, geleidelijk ingevoerd en verduurzamen door olievlekwerking.

Wij begeleiden organisatieveranderingen op beide manieren. Of liever nog: integreren beide manieren tot een totaalaanpak.

Wilt u eens met ons praten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op.

Rianne Vlugt
partner/adviseurTerug naar publicatie-overzicht