Van ‘expert’ naar ‘procesbegeleider’

14 april 2020

In al die jaren dat we werken als organisatieadviseur is onze rol veelal die van expert. Als expert bieden we oplossingen voor vraagstukken van opdrachtgevers op het gebied van procesinrichting, functie- en/of rolverdelingen, waardering en beloning, en de juiste inzet van de expertise en talenten van medewerkers. Vaak in een projectmatige setting, analytisch en vooral georiënteerd op wat er moet gebeuren.

Meer samen
De laatste jaren worden we steeds vaker voor een andere rol gevraagd. Eentje waar het meer draait om het ‘hoe’ in plaats van het ‘wat’ en de nadruk veel meer ligt op het ‘samen ontwerpen’. De opdrachtgever wil de juiste en passende oplossingen zelf ontdekken en doorgronden, of dat nu om de teamsamenstelling gaat of een nieuwe systematiek voor ontwikkelen en belonen.

Expert als procesbegeleider
Met andere woorden; het gaat niet meer alleen over wat we ‘weten’ als organisatieadviseur, maar het gaat om hoe we anderen ‘leren’ zelf de juiste overwegingen en keuzes te maken. Bij deze rol, veel meer een rol als procesbegeleider, komen we er dus niet met het geven van antwoorden op basis van een door feiten onderbouwde argumentatie. Dan gaat het om het stellen van prikkelende vragen die de reflectie van de ander in gang zetten, zodat de opdrachtgever zelf tot een antwoord op zijn vraagstukken komt. Dit doet een sterk beroep op onze inventiviteit en sensitiviteit. Maar bovenal vereist het inzicht in mensen: in de interacties tussen mensen en hoe de kwaliteit van deze relaties de resultaten en doelen beïnvloedt.

‘Onderdeel van’
We ervaren dat we dit inzicht het beste kunnen krijgen door onderdeel uit te maken van de betreffende organisatie. Door er daadwerkelijk een of twee dagen in de week te zijn. Op deze manier kunnen we aanvoelen en ervaren wat er speelt en mensen vanuit die ervaren werkelijkheid naar oplossingen helpen zoeken. Oplossingen die beklijven, omdat ze zelf deel hebben uitgemaakt van het ontwikkelproces. Deze aanpak is intensiever en lijkt op het eerste gezicht langer te duren, maar dan is er, zo blijkt uit onze ervaring, ook echt de gedragsverandering en cultuuromslag waar een opdrachtgever naar op zoek is. En de verandering gaat dan niet in de klassieke chronologische volgorde, eerst de organisatiestructuur en dan de cultuurverandering, maar gebeurt tegelijkertijd, incrementeel en iteratief!

Wilt u meer informatie over deze manier van werken, neem dan gerust contact op. Wij vertellen u er graag, vrijblijvend, meer over.Terug naar publicatie-overzicht