Teamcoaching – Hoe werkt dat eigenlijk?

12 november 2014

Teamcoaching is een vorm van coaching waarbij een afdeling, team of groep wordt begeleid in het bereiken van beoogde resultaten. Vanuit de kwaliteiten van ieder teamlid wordt gezocht naar de bijdrage aan het geheel. Individuele en teamontwikkeling gaan daarmee hand in hand. Maar hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk?

EVZ start een teamcoaching-traject altijd met een intake-gesprek; vaak met de leidinggevende en eventueel een aantal teamleden. Vaak is de vraag niet helemaal helder: ‘de samenwerking moet echt beter’, ‘het loopt stroef’. Samen onderzoeken we hoe de gewenste situatie er uit moet zien, zodat we weten waar we naar streven. Na dit eerste, vrijblijvende gesprek volgt een offerte.

Teamcoaching bestaat meestal uit drie tot vijf bijeenkomsten van 2 à 3 uur waarin we samen een aantal vragen beantwoorden. Afhankelijk van de situatie zijn dit vragen als:

  • Wat wil jij bereiken voor jezelf en voor het team?
  • Wat ga je doen om dit te bereiken? Wat houdt je hierin tegen?
  • Waar heb je last van en wat kun je zelf daaraan doen?
  • Wat verwacht je van de ander?
  • Hoe werken jullie samen en wat zou je daarin anders willen? Wat is jouw bijdrage daarin en wat verwacht je van de ander?

Dit kan in een groepsgesprek, maar ook in tweetallen of in individuele reflectie; vaak wisselt dit tijdens bijeenkomsten, afhankelijk van de situatie en de gevoeligheid. Want hoe dan ook, het vraagt moed om het te hebben over de zaken die er écht toe doen. Lukt dit, dan is dat een stevige stap vooruit in de samenwerking. En daar deden we het voor toch?

Wil je meer weten over wat teamcoaching kan betekenen voor jou? Neem dan gerust contact op!

Rianne Vlugt

Voorbeeld uit de praktijk
In een ICT-team bespreken tijdens een teamcoachtraject tweetallen de onderlinge samenwerking. De tweetallen hebben ze zelf gevormd; er zouden meer rondes volgen. De gesprekken duren 30 minuten: 15 minuten per persoon. Opdracht was elkaar de volgende vragen te stellen en alleen maar te vragen; opmerkingen maken of reageren mocht niet.

Wat waardeer je in mij? Wat gaat er goed in onze samenwerking? Wat vind je soms nog lastig in de samenwerking met mij?
Stel dat de samenwerking tussen ons de komende weken goed verloopt, waaraan merk je dat dan zelf? Waaraan merk ik dat dan? Waaraan merken de anderen dat? Wat levert dat op?
Tot slot voor jezelf: wat is het stapje of wat zijn de stappen die ik ga zetten? Wat kan ik morgen al anders doen?

Na 30 minuten wil een aantal teamleden eenzelfde soort gesprek voeren met een andere collega. Daarna was men klaar. Sommigen vertellen er nog iets over, maar dat hoeft niet.

Na een pauze gaan we met een inhoudelijk onderwerp verder. Het valt op dat de samenwerking anders is. Er is ijs gebroken...Terug naar publicatie-overzicht