Talent optimaal benutten in de praktijk: talentmanagent voor íedere medewerker!

30 maart 2020

Talentmanagement en talentontwikkeling staan bij veel organisaties hoog op de HR-agenda. Er wordt vaak veel energie gestoken in het werven, behouden en ontwikkelen van talentvolle medewerkers, maar in de praktijk blijkt het soms moeilijk de talenten ook daadwerkelijk tot bloei te laten komen. Jammer, want het benutten van talenten heeft positieve effecten op de organisatie én de medewerker.

Het ontwikkelen en benutten van talenten van medewerkers heeft voor de organisatie als positief effect dat organisatiedoelstellingen (effectiever en efficiënter) worden gerealiseerd. Medewerkers die ‘in hun kracht’ zitten ervaren meer plezier in hun werk, presteren beter en zitten beter in hun vel. Talentmanagement gaat dan ook over het op een dusdanige manier ontwikkelen en inzetten van talenten dat zowel de medewerker als de organisatie ervan profiteert.

In eerste instantie werd talentmanagement vaak vanuit een exclusieve hoek benaderd: wie in de organisatie kunnen we bestempelen en ontwikkelen als talent? De laatste jaren wordt er echter steeds meer uitgegaan van een meer inclusieve talentbenadering: hoe kunnen we het talent van iedere medewerker zo goed mogelijk inzetten? Uitgangspunt hierbij is dat iedereen unieke sterke punten of talenten heeft die in organisaties kunnen worden ingezet.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat talent binnen de organisatie optimaal wordt benut? Enkele tips:

  • Ontdek wat de talenten van medewerkers zijn. Waar zijn ze goed in? Wat vinden ze leuk om te doen? Waar krijgen ze energie van? Wat voor een mogelijkheden biedt dit? Sommige medewerkers zullen hun eigen talenten beter kunnen benoemen dan anderen. Zo nodig kan een Fitch-analyse helpen om inzicht te krijgen in de talenten van medewerkers.
  • Zoek uit of de talenten van medewerkers goed worden ingezet. Sluiten de werkzaamheden die iemand uitvoert en de verantwoordelijkheden die iemand heeft aan bij de talenten? Bekijk samen met de medewerker wat u zou kunnen veranderen om de talenten beter te kunnen benutten en verder te ontwikkelen.
  • Geef medewerkers het gevoel dat hun talenten ertoe doen door er aandacht aan te geven en ze de ruimte, tijd en middelen te geven hun talenten te vinden en te ontwikkelen. Bespreek periodiek wat ze hebben gedaan, of en hoe dit heeft geholpen en hoe verder te gaan. Ondersteun waar nodig. In deze tijd kan dat heel goed online!
  • Vertoon voorbeeldgedrag. Als u als leidinggevende uw talenten blijft ontwikkelen, gaan medewerkers dat ook doen. Inspireer met uw verhalen en stimuleer ze hetzelfde te doen.
  • Ga gericht te werk met het ontwikkelen van talenten. Zorg dat u eerst weet wat de talenten van medewerkers zijn en ga vervolgens met bijpassende trainingen aan de slag met de ontwikkeling hiervan.
  • Zorg dat medewerkers elkaar talenten kennen, zodat zij elkaar daarin weten te vinden. Dit stimuleert ook nog eens de samenwerking.
  • Zorg dat nieuwe medewerkers hun frisse blik behouden. Als meningen of voorstellen van nieuwelingen worden afgekapt door de zittende populatie, speel hier dan op in als leidinggevende door aan te geven wat u ziet gebeuren en de mening of het idee van de nieuwe collega onderwerp van gesprek te maken.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak.Terug naar publicatie-overzicht