Strategische Personeelsplanning: onze bevindingen uit de praktijk

17 mei 2018

Tips om ook uw SPP-project tot een succes te maken

Inmiddels heeft EVZ alweer zo’n drie jaar ervaring opgedaan met het onderwerp Strategische Personeelsplanning (SPP). Eerst door het ontwikkelen van praktische tools voor de regio Noordoost-Brabant in opdracht van BZW/Agri Food Capital en daarna prominent binnen de sector Woningcorporaties door het geven van trainingen aan management en HR. Ook hebben we in de tussentijd enkele individuele organisaties ondersteund en geadviseerd bij hun strategische personeelsplanning. Tijd om het net op te halen en onze bevindingen met u te delen!

Strategische personeelsplanning is een hulpmiddel dat organisaties gebruiken voor het matchen van vraag naar werk (de formatie) en aanbod van werk'(personeelsbezetting). In de praktijk blijkt dat organisaties worstelen met deze complexe materie. Onze praktijkervaringen met strategische personeelsplanning willen we u niet onthouden.

  • Nut en noodzaak om een project "Strategische personeelsplanning" te starten moeten helder en duidelijk zijn voor alle betrokkenen. Het argument 'het moet vanuit de cao' is daarbij niet de beste reden. Vraag u gedegen af wat strategische personeelsplanning moet opleveren en tot welke inzichten u wilt komen?
  • Als helder is waarom een strategische-personeelsplanning-project nuttig is voor uw organisatie, is het belangrijk om focus aan te brengen. Wilt u de hele organisatie in het traject onder de loep nemen, of focust u (eerst) op een bepaalde afdeling?
  • Het succes van zo'n project staat of valt met een gedegen projectteam vanuit de organisatie. Hierin moet niet alleen HR vertegenwoordigd zijn, maar ook directie/management en eventueel controlling.
  • Zorg voor een duidelijk beeld van de toekomst van uw organisatie. Met andere woorden: denk na over de strategie en mogelijke scenario’s. Neem hierbij mogelijke interne beleidskeuzes mee (bv. in-/outsourcing, automatisering etc.) én mogelijke externe ontwikkelingen en invloeden (bv. DESTEP-analyse).
  • Denk na over het juiste abstractieniveau. Als u bijvoorbeeld bepaalde informatie wilt krijgen over de toekomst van medewerkers in een bepaalde functiegroep, zult u ook deze functiegroep logischerwijs moeten onderscheiden in uw model en analyse.
  • Als u inzicht heeft in de mogelijke verschillen tussen 'gewenste formatie' en 'verwachte bezetting' is het belangrijk oplossingsrichtingen te bedenken die echt werken. Laat u hierbij niet afremmen door de grenzen van uw eigen organisatie, maar zoek waar nodig de regionale of sectorale samenwerking op.

Tenslotte constateren wij dat er niet één beste manier is om tegen strategische personeelsplanning aan te kijken. Dit is sterk situationeel en kan variëren van een integraal en diepgaand project tot een focus op specifieke thema’s en ontwikkelingen in (delen van) uw organisatie. Het instrumentarium is daarbij van ondergeschikt belang. Wel is het belangrijk om altijd vanuit een beproefd en gedegen theoretisch kader met het thema aan de slag te gaan.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over wat EVZ voor u kan betekenen? Wij hebben een beproefde maatwerkoplossing voor strategische personeelsplanning voorhanden en veel is mogelijk. Bel gerust vrijblijvend voor een kennismaking (013 - 4635040) of neem contact met ons op.Terug naar publicatie-overzicht