PROLOOG© 2.0: snel inzicht in de financiële gevolgen van aanpassing van arbeidsvoorwaarden

2 januari 2015

Veel organisaties weten wat hun huidige personeelskosten zijn. Wat ze vaak niet weten is wat de financiële consequenties zijn van een verandering in arbeidsvoorwaarden, laat staan wat dit betekent voor de toekomst. PROLOOG© biedt dit inzicht wel. EVZ heeft een applicatie ontwikkeld die het mogelijk maakt personeelsgegevens in te lezen, aan de arbeidsvoorwaardelijke knoppen te draaien en de impact van arbeidsvoorwaardelijke veranderingen voor nu en de toekomst scherp te krijgen.

Periodiek, vaak bij cao-onderhandelingen, staan arbeidsvoorwaarden ter discussie zonder dat het voor partijen echt duidelijk is wat de financiële consequenties van veranderingen zijn. Voor sommige arbeidsvoorwaarden is de rekensom niet zo moeilijk. Denk hierbij aan een procentuele verhoging van de eindejaarsuitkering of de collectieve toekenning van een extra verlofdag. Maar wat betekent een inhoudelijke aanpassing van de regeling woon-werkverkeer, afschaffing van de seniorenregeling of een geheel nieuwe salaristabel met andere minimum en maximum bedragen en groepen? En wat betekent deze verandering over 5 of 10 jaar? Steeds vaker benaderen individuele organisaties maar ook branches ons om hen te ondersteunen bij de (onderhandeling over de) aanpassing van arbeidsvoorwaarden.

Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden beschikken we over een uitgebreide en aangepaste versie van onze applicatie PROLOOG©. Deze online toepassing is speciaal voor EVZ ontwikkeld en is voorzien van alle mogelijkheden die een modern arbeidsvoorwaardenpakket vragen. Het systeem is via een abonnementsvorm (met professionele gebruikersondersteuning) door u zelf toe te passen, maar uiteraard ook als adviesproduct van EVZ beschikbaar.

Neem voor meer informatie over PROLOOG© of beloningsbeleid contact op met Sjef L’Ortye of één van onze adviseurs die u hier links ziet.Terug naar publicatie-overzicht