Ontwikkelkansen voor je team? Breng het in kaart met Fitch!

9 april 2014

•    In welke richting moet ik mijn team ontwikkelen?
•    Kunnen mijn medewerkers zich in de gewenste richting ontwikkelen?
•    Waar zit de grote kracht in mijn team?
•    Waar zitten de valkuilen?

Herken je deze vragen? Zet dan Fitch in! Met Fitch kun je in kaart brengen waar de krachten en ontwikkelmogelijkheden in een team of organisatie zitten. Als je daarnaast ook vaststelt wat het gewenste profiel van een functie is, zie je direct waar er groei zou moeten zijn. En waar eventueel knelpunten zitten.

 

 

In het webdiagram links staat weergegeven hoe de individuele medewerkers in een bepaalde functie scoren op gedrag. De betreffende medewerkers scoren hoog op loyaal en toegewijd gedrag; de rode lijn in de rechter grafiek geeft hun gemiddelde aan. Dit betekent dat hun gedrag zich uit in behulpzaam, betrouwbaar, zorgzaam en geduldig gedrag en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, soms zelfs té wellicht. Voor de functie is dit niet nodig.

Het gewenste gedrag voor de functie staat in het rechter diagram weergegeven als een groene lijn. De functie vraagt meer standvastig en organiserend gedrag dan de groep medewerkers laten zien. Ze mogen meer organiseren, structuren, systematisch werken, maar ook vasthouden aan de planning, de details invullen en zaken echt afmaken. Een gezamenlijke ontwikkelactiviteit in projectmanagement of time management is geen gekke investering.

De groep kan in haar functioneren veel leren van die ene collega met de blauwe lijn. Die stelt nu wellicht terecht vaak de vraag: ‘Wat is hier de planning? Wanneer moet het af zijn?’ of ‘Hoe zit het met deze details?’. In plaats van irritatie, kunnen die vragen vanaf nu gewaardeerd worden, omdat het een collectief leerpunt is geworden voor de meeste anderen.

Wil je ook weten wat de Fitch-methode kan doen voor jouw team en ontwikkeling? Neem gerust contact met ons op via de link hiernaast.Terug naar publicatie-overzicht