Heeft u behoefte aan eerste contouren van HRM zoals bijvoorbeeld functies, functiewaardering, beloningsbeleid?

23 augustus 2016

Organisaties beginnen vaak klein en groeien dan op enig moment naar een omvang waarbij het links en rechts begint te knellen. Salarissen zijn niet meer goed in verhouding en uitlegbaar, er komt behoefte aan duidelijkheid over verwachte resultaten en verantwoordelijkheden en mogelijk een meer uitgekristalliseerde organisatiestructuur, er is behoefte aan een vorm van rangorde in de functies zodat de beloning daarop kan worden aangepast.

Deze vragen beantwoorden wij zeer regelmatig. Afhankelijk van uw vraag helpen wij bij de eerste stappen naar een meer professionele organisatie. Een logische organisatie-inrichting, goede verdeling van werkzaamheden over functies, functiedocumenten (in welke vorm ook), een eerste rangorde en mogelijk beloningsbeleid. Ons doel is altijd aan te sluiten bij hetgeen het voor u moet opleveren, dus passend bij uw organisatie en daarmee dan ook meer of minder uitgebreid en meer of minder uitgewerkt. Zodat u weer een tijd vooruit kunt en een basis heeft waarop u verder kunt ondernemen en bouwen.

Belt u ons?Terug naar publicatie-overzicht