Meer vertrouwen en betere samenwerking door teamontwikkeling

27 augustus 2018

Stel dat we nu eens niet zouden zeggen: 'Ik hoop dat we het snel eens worden', maar: ‘Hoe mooi zou het zijn om de wijsheid, meningen, verschillen, achtergronden en netwerken van al deze mensen zo goed mogelijk te benutten en gebruiken’. Dat zou heel wat moois opleveren!
Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je dat het niet altijd dezelfde mensen zijn die hun mond opendoen? Dat alle standpunten volledig aan bod komen? Dat het geheel belangrijker is dan ego's?

EVZ heeft ervaring in het begeleiden van teamontwikkeling die gebaseerd is op de ‘onderstroom’. Wat speelt onder de ‘waterlinie’ wat een goede communicatie en samenwerking in de weg staat? Als een team zo ver komt dat onuitgesproken zaken uitgesproken worden, kan men verder. De stem van de minderheid voegt zo wijsheid toe aan besluiten die worden genomen en bijkomend voordeel is dat deze minderheid dan ook geneigd is écht mee te gaan in genomen besluiten.

In twee tot vier dagdelen ondersteunen we dat een team écht met elkaar in gesprek gaat, gebruikmakend van inspirerende, interactieve werkvormen, waarmee we een veilige omgeving creëren, waarbinnen gezegd kan worden wat gezegd moet worden. Er ontstaat werkenderwijs ruimte voor hernieuwde samenwerking en vertrouwen, die we vastleggen in basisafspraken over samenwerking en communicatie.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.Terug naar publicatie-overzicht