Een medewerker verdient teveel. Wat nu?

12 mei 2015

Medewerkers krijgen soms een bepaald salaris dat, historisch zo gegroeid, niet altijd in verhouding is met de salarissen van directe collega’s met een andere historie. Regelmatig krijgen wij de vraag hoe om te gaan met medewerkers die in vergelijking met collega’s teveel verdienen. Dat het ‘zomaar’ afpakken van salaris niet kan is duidelijk, maar wat zijn opties?

Bij indiensttreding worden medewerkers doorgaans ingedeeld in een functiegroep (overeenkomend met het niveau van de functie die zij gaan uitoefenen), met daaraan gekoppeld een salarisschaal die het minimum- en maximumsalaris voor de functie bepaalt. Waar in de salarisschaal de medewerker wordt geplaatst, hangt veelal af van de werkervaring betreffende medewerker en eventuele salarisonderhandeling. Met de jaren verandert het salaris van de medewerker door groei in de functie, bekleding van andere functies, et cetera. Soms ook wordt het salaris (om moverende redenen) niet aangepast als de medewerker een lagere functie gaat invullen.

Door bovengenoemde aspecten is het mogelijk dat twee medewerkers die dezelfde functie uitvoeren, verschillend worden beloond. Dit roept vragen en scheve gezichten op. Het management moet hier adequaat op reageren.

In zo’n geval is het aan te raden in gesprek te gaan met de betreffende medewerker. Leg hem uit dat je, gezien zijn inschaling (en het salaris dat daarbij hoort), bepaalde verwachtingen van hem hebt. Wees hierbij concreet en geef voorbeelden van (invulling door de functiehouder van) verwachtingen. Geef aan in hoeverre de medewerker deze verwachtingen (nog) waarmaakt en vraag hem of hij deze verwachtingen nog wel kan en wil waarmaken. Maak afspraken over het verbeteren van het functioneren van de medewerker en het hiervoor in te zetten traject en tijdspad. Belangrijk daarbij is aan te geven dat demotie (inclusief teruggang in salaris) tot de mogelijkheden behoort op het moment dat het functioneren op termijn niet op het gewenste niveau komt.

Meer weten over demotie en het aanpassen van arbeidsvoorwaarden? Lees ons artikel Demotie: aanpassing van arbeidsvoorwaarden mogelijk?Terug naar publicatie-overzicht