Je team beter laten presteren?

7 januari 2019

Breng met Fitch in kaart waar kansen en mogelijkheden liggen!

Waarom presteert het ene team beter dan het andere? Hoe kan het dat iemand in het ene team beter tot zijn recht komt dan in het andere? Wat maakt dat binnen het ene team de samenwerking moeizaam is, terwijl die in het andere team heel soepel verloopt? Door het (effectieve en ineffectieve) gedrag van individuen binnen een team in kaart te brengen, kan ook inzicht worden gecreëerd in krachten en valkuilen van en kansen en bedreigingen voor het team als geheel. Fitch kan hierbij helpen.

Elk team bestaat uit een groep individuen. Individuen die allen hun eigen kwaliteiten, maar ook kwetsbaarheden hebben. Waar het ene teamlid zich al snel inschikkelijk opstelt en zich behulpzaam toont richting de rest, kan een ander teamlid meer solistisch te werk gaan. En waar de één graag ‘out of the box’ denkt en op zoek is naar vernieuwing, is de ander meer gericht op het borgen en continueren van het bestaande. Gedrag van individuen kan complementair zijn aan elkaar en zo de samenwerking ten goede komen, maar soms kan bepaald gedrag ook irritaties oproepen bij anderen en daarmee een effectieve samenwerking in de weg staan.

Fitch
Fitch is een analyse- en assessment-methodiek die, door voorkeursgedrag en waarden in kaart te brengen, inzicht kan bieden in kwaliteiten, kwetsbaarheden en (persoonlijke en zakelijke) ontwikkelmogelijkheden van individuele medewerkers. Door vervolgens een Fitch-teamanalyse te doen, kunnen ook op teamniveau diverse inzichten worden verworven:

  • inzicht in verschillen en overeenkomsten in gedrag en waarden tussen individuele teamleden;
  • inzicht in de krachten (effectief gedrag) en kwetsbaarheden (ineffectief gedrag) van het team als geheel;
  • inzicht in de kansen (ontwikkelmogelijkheden) en bedreigingen (omgevingen die het team kwetsbaar maken) voor het team;
  • inzicht in de verschillende rollen binnen het team (bijvoorbeeld in termen van de Belbin-rollen);
  • inzicht in waar (mogelijke) irritaties binnen het team zitten; zowel tussen de verschillende teamleden als van één individu ten opzichte van de rest van het team.

Al deze inzichten in de gedragingen van en dynamiek binnen het team, dragen bij aan het vinden van een antwoord op de vraag hoe een team (nog) beter te kunnen laten presteren. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om elkaar (nog) beter te leren kennen: de ervaring leert dat door inzicht te krijgen in elkaars gedrag, (meer) begrip en respect ontstaat, wat de samenwerking uiteindelijk ook weer ten goede komt.

Wil je meer weten over wat Fitch kan betekenen in de ontwikkeling van jouw medewerkers, individueel of in teamverband? Lees hier meer of neem contact met ons op.Terug naar publicatie-overzicht