Inschrijving ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid gaat weer open!

23 oktober 2018

Bent u van plan om in 2019 een project op het gebied van duurzame inzetbaarheid uit te voeren? Mogelijk worden de kosten voor het externe advies dat u hiervoor inschakelt (deels) vergoed!

Op maandag 12 november a.s. opent ESF wederom de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid. Deze regeling subsidieert (deels) de projectkosten die gemaakt worden voor externe adviseurs die worden ingeschakeld voor projecten gericht op het realiseren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid wordt daarbij gedefinieerd als het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stelen tot aan pensionering (binnen of buiten de eigen organisatie) te blijven werken. De regeling staat open voor alle organisaties die medewerkers in dienst hebben.

Voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is dus dat het project een bijdrage levert aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij valt te denken aan projecten binnen de volgende thema’s:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, bijvoorbeeld door het bevorderen van een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress of ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur binnen de organisatie;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van medewerkers, bijvoorbeeld door het creëren van loopbaanpaden;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

De subsidie is een bijdrage van 50% in de kosten die gemaakt worden voor de externe adviseur(s) met een maximum van € 12.500,-. Projecten mogen pas starten op het moment dat de subsidieaanvraag is goedgekeurd (naar verwachting begin 2019) en moeten in 2019 worden afgerond.

De regeling opent op 12 november 2018 en zal openstaan tot 16 november 2018. Er is dus maar beperkt tijd om aanvragen in te dienen. Bent u voornemens om in 2019 een project op het gebied van duurzame inzetbaarheid op te starten en hierbij de hulp van EVZ organisatie-advies in te schakelen? Neem dan nu alvast contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken of er subsidie verkregen kan worden voor dit project. Wij werken hiervoor samen met subsidieadviesbureau Prosuma, die op de hoogte is van alle voorwaarden van de regeling en ervaring heeft met het succesvol opstellen en afwikkelen van subsidieaanvragen op ‘no cure no pay’-basis.Terug naar publicatie-overzicht