Overstappen op een ander functiewaarderingssysteem: wat is de impact?

20 juni 2019

(We verklappen alvast: die valt mee.)

Geregeld worden we benaderd met de vraag wat de impact is van het overstappen op een ander functiewaarderingssysteem. Vaak bestaat er koudwatervrees, maar in de praktijk valt de impact van een overgang erg mee: de uitkomst en de onderlinge verhoudingen blijven gelijk.

Wij krijgen de vraag naar een overgang enerzijds van onze bestaande klanten die nog steeds functiewaarderingssysteem ORBA hanteren, waarvan EVZ dertig jaar licentiehouder was. En ook al kan EVZ functies blijven indelen in een ORBA-groepenstelsel, deze klanten willen toch de mogelijkheid van wisselen bekijken. Anderzijds krijgen we ook van nieuwe klanten de vraag naar een alternatief voor hun bestaande systeem en/of dienstverlener.

Systemen voor functiewardering
In Nederland bestaan ongeveer vijf functiewaarderingssystemen die, sectoronafhankelijk, integraal toepasbaar zijn en worden erkend door vakbonden. Het systeem IFA (Integrale Functie Analysemethode), waar EVZ hoofdlicentiehouder van is, is er daar één van. Bij functiewaardering gaat het erom dat je, met behulp van het systeem, komt tot een rangordening van functies op basis van relatieve zwaarte. De rangorde kan de basis zijn voor beloningsverschillen zoals die zich uit in verschillende loonschalen. In principe doen alle systemen hetzelfde. Ieder systeem kent zijn eigen kenmerken of gezichtspunten die in meer of mindere mate overeenkomen. Ons uitgangspunt is dan ook dat het systeem zelf geen doorslaggevend argument zou moeten zijn. Belangrijkere argumenten zijn in onze beleving:

  • het vertrouwen in en de klik met de dienstverlener;
  • de kwaliteit en geboden maatwerkoplossingen;
  • continuïteit van dienstverlening;
  • de mate van innovatie van gerelateerde producten en diensten;
  • kosten van functieonderhoud.

Overstappen
Als u besluit over te stappen naar een ander functiewaarderingssysteem, stemmen we de bedoeling goed af. Als het bestaande functiehuis op orde is, gaat het vaak over een ‘technische conversie’. Dit betekent dat we een deel van de actuele functieomschrijvingen (plm. 20% tot 25% van het functiebestand, representatief verdeeld over de niveaus en disciplines), na toelichting, waarderen met de IFA methode. Dit noemen we een 'referentiefunctieonderzoek'. Soms kiezen we er in overleg voor alle functies te waarderen in punten IFA nauwkeurig. Wanneer de functie-inhoud niet is gewijzigd, zal het relatieve niveau (e.g. de positie in de rangorde) van de functie ook niet wijzigen. Het functiegroepenstelsel (de bandbreedtes in punten, behorende bij de groepen) drukken we daarna tevens uit in IFA-punten. De overige functies (75% tot 80%) delen we in in het geconverteerde functiegroepenstelsel. Uiteraard is er gedurende zo’n proces aandacht voor en betrokkenheid van de ondernemingsraad en/of de vakbonen (bij cao); het is immers een wijziging van functiewaarderingssysteem (conform artikel 27 WOR instemmingsplichting).

Kortom: onder de streep verandert eigenlijk alleen de 'weegschaal': de uitkomst en onderlinge verhoudingen blijven gelijk. Én u bent na deze overgang weer klaar voor de toekomst en kunt blijven vertrouwen op de dienstverlening en maatwerkoplossingen van EVZ!

Wilt u meer weten over de overgang naar een ander functiewaarderingssysteem, neem dan contact op met Sjef L’Ortye.Terug naar publicatie-overzicht