Een generiek functiehuis: effectief en minder kosten

12 november 2014

Bij een nieuwe klant van EVZ hebben bijna alle medewerkers een persoonlijke en gedetailleerde functieomschrijving. Het actueel houden van dit functiebestand kost niet alleen veel tijd en geld, maar leidt ook tot de verkeerde discussies. De HR-manager vraagt EVZ het functiebestand te herzien met behoud van het gehanteerde functiewaarderingssysteem.  

De organisatie heeft ruim 600 medewerkers en gebruikt een systeem van functiewaardering om de functies te wegen en waarderen en daarmee de salarisgroep voor de functie(houder)s te bepalen. Al snel na zijn aantreden constateerde de nieuwe HR-manager dat er veel onderhoud werd gepleegd aan het functiegebouw. In de afgelopen 6 jaar waren door het externe adviesbureau ongeveer 400 functies (dus ongeveer 65 per jaar) beschreven en gewaardeerd. Nadere analyse maakte duidelijk dat er van eenzelfde (type) functie voor bijna iedere medewerker een aparte omschrijving was gemaakt. Kortom: er was een cultuur ontstaan waardoor elke minimale afwijking al een nieuwe functieomschrijving rechtvaardigde.

De HR manager realiseerde zich dat dit niet alleen het adviesbureau te verwijten viel , maar ook aan het management en zijn eigen afdeling. Terecht constateerde hij: “Wij hebben het weliswaar zelf laten gebeuren, maar van het externe adviesbureau had ik op zijn minst verwacht dat ze ons een spiegel hadden voorgehouden en geadviseerd hoe het beter te doen.”

Samen met deze klant gaan wij het functiebestand opnieuw vormgeven. Om het aantal functies te beperken, kiezen we voor een generieke benadering met functiereeksen, waardoor inzicht ontstaat in de verwachte bijdragen en de verschillen tussen de onderscheiden niveaus/posities duidelijk worden gedefinieerd. Ook de benodigde kwaliteiten worden benoemd. Door in het proces leidinggevenden en medewerkers te betrekken wordt naast het creëren van duidelijkheid ook gewerkt aan het doorbreken van de bestaande cultuur van diversiteit en gedetailleerdheid van functieomschrijvingen.

Het beoogd resultaat van onze gezamenlijke inspanningen is:

  • het functiebestand omvat 60 functies dan wel functiereeksen in plaats van 400 losse functies;
  • het onderhoud zal de komende jaren minimaal zijn waardoor de klant (ten opzichte van de afgelopen vijf jaar) circa € 80.000,- per jaar aan onderhoud van het functiegebouw bespaart;
  • de organisatie heeft een stap gezet in de transformatie van het denken in (taak)verschillen naar een denken in ‘resultaatbijdragen’ en ‘ontwikkeling’.

Ook in deze casus blijkt dat niet het systeem van functiewaardering leidend is, maar de benadering die u kiest in het definiëren van uw functies en de wijze waarop u medewerkers stuurt. Functiewaardering is niet meer dan een middel!

EVZ heeft een licentie voor de-ORBA methode van functiewaardering, waardoor het voor organisaties die ORBA hanteren gemakkelijk is om de koppeling met hun salaristabel aan te houden. Maar ook als u een andere methode hanteert is een koppeling aan te brengen. Neemt u gerust contact met ons op, als u meer informatie wenst.Terug naar publicatie-overzicht