Dynamisch organiseren binnen FCB

1 mei 2018

‘Dynamisch organiseren’ en ‘Agile HR’ zijn begrippen die binnen FCB inmiddels betekenis hebben gekregen en waaraan wij een bijdrage hebben mogen leveren. Uitgaande van ieders talenten, kwaliteiten en drijfveren zijn teams samengesteld en werkzaamheden verdeeld en op basis van Fitch-persoonlijkheidsanalyses heeft iedereen niet alleen zichzelf beter leren kennen, maar vooral ook elkaar en zijn/haar rol binnen het team. Zelfregie, versterken van al aanwezige kwaliteiten en vooruitkijken zijn de belangrijke uitgangswaarden van de feedforward-cyclus die we geïntroduceerd hebben. De tools die we daarvoor hebben gemaakt, zoals rolprofielen en een format voor reflectie, zijn gericht op het vergroten van het eigenaarschap voor groei en ontwikkeling en voor het teamresultaat. En natuurlijk ook op het waarderen en belonen daarvan!

FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. Zij bieden subsidies, informatie en tools voor werknemers en werkgevers zodat ze hun werk beter, makkelijker en met meer plezier kunnen doen. Voor de periode 2018-2021 is een nieuwe cao afgesloten met een gewijzigd sturingsmodel. De sturing op de inhoud verschuift van het bestuur FCB naar drie brancheplatforms. De dynamiek die deze verschuiving met zich mee heeft gebracht, vraagt om een wendbaar team met sterke professionals die vernieuwen én meebewegen en zich flexibel, slagvaardig en resultaatgericht organiseren.Terug naar publicatie-overzicht