Duidelijkheid in HRM-beleid en -strategie: organiseer met EVZ een HRM-conferentie

28 april 2015

Doel van Human Resource Management (HRM) is het zo effectief mogelijk inzetten van mensen in uw organisatie om de beste resultaten te bereiken. Dat vergt dan wel duidelijkheid over het te voeren HRM-beleid in brede zin. Een HRM-conferentie onder begeleiding van EVZ leidt tot de gewenste duidelijkheid over de HRM-strategie en de manier waarop de organisatie met haar menselijk kapiltaal om wil gaan.

De HRM-conferentie is hét middel om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op beleid rond HRM. We beantwoorden samen vragen als: Welk type werkgever wil ik zijn? Hoe wil ik sturen (op kwaliteiten en op resultaten?)? Welk type beloner wil ik zijn? Hoe moet belonen de inzet en ontwikkeling van mijn medewerkers stimuleren? Welke cultuur streef ik na? Op welke manier wil ik dat wordt leidinggegeven? Wil ik onderscheid maken tussen verschillende (groepen) medewerkers? Welke investeringen ben ik bereid te doen op HRM-gebied? Op welke manier past dit bij de organisatiestrategie?

Antwoord op deze vragen geeft ook inzicht in de effectiviteit van uw huidige HRM-instrumenten en regelingen en geeft richting aan de juiste interventies om de effectiviteit van uw HRM te vergroten. Desgewenst kunnen wij de conferentie combineren met een HR-effectiviteitsscan.

Afhankelijk van de vraagstelling maken wij een maatwerk-conferentie. Een basis-conferentie duurt een dagdeel en vraagt een beperkte investering. De EVZ-adviseur die de conferentie begeleidt daagt u uit om principiële en zeer essentiële keuzes te maken. Na de conferentie heeft u zicht op welke HRM-keuzes als uitgangspunt kunnen dienen voor verdere beleidsvorming. 

Wilt u meer weten? Neem contact op met één van onze adviseurs!



Terug naar publicatie-overzicht