Demotie: aanpassing van arbeidsvoorwaarden mogelijk?

7 april 2015

U heeft te maken met een disfunctionerende medewerker. Reden om demotie in gang te zetten; de betreffende medewerker gaat functie op een lager niveau bekleden. Maar mag u dan ook het salaris verlagen, en/of andere arbeidsvoorwaarden aanpassen? Waar moet u rekening mee houden? Wij zetten de spelregels voor u op een rij.

Als demotie in gang wordt gezet als gevolg van disfunctioneren van een medewerker, is het in eerste instantie van belang dat het (dis)functioneren voldoende met de medewerker is besproken. Daarnaast is het belangrijk dat er al een traject is ingezet dat erop gericht is het functioneren van de betreffende werknemer te verbeteren. Hierbij is het aan te bevelen de medewerker alvast in het vooruitzicht te stellen dat als het functioneren niet op het gewenste niveau komt, demotie tot de mogelijkheden behoort. Wanneer u heeft voldaan aan al het bovenstaande, beschikt u over een goed opgebouwd dossier waarmee zowel het disfunctioneren als de daartegen getroffen maatregelen inzichtelijk zijn.

Het is natuurlijk het beste om in onderling overleg met uw medewerker te komen tot een nieuwe taakinvulling. In hoeverre dit door de betreffende medewerker wordt geaccepteerd hangt vaak ook samen met de al dan niet door te voeren aanpassing in beloning. Doorgaans menen werkgevers dat een demotie gepaard moet gaan met een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, al dan niet in afbouwende vorm. Regelmatig kiezen werkgevers ervoor om dit toch niet te doen: Ze willen zo (langdurige) procedures en conflicten met medewerkers voorkomen, ze willen medewerkers niet demotiveren en nemen de emotionele impact op medewerkers en aantasting van het imago van de werkgever in overweging.

Als u een aanpassing in arbeidsvoorwaarden met een medewerker wilt bespreken, is het aan te raden eerst na te gaan wat de arbeidsovereenkomst, van toepassing zijnde cao of het arbeidsvoorwaardenreglement hierover zegt. Wordt er in de cao over demotie gesproken? Is er sprake van een eenzijdig wijzigingsbeding? Dit bepaalt voor een belangrijk deel de spelregels rondom het doorvoeren van wijzigingen in arbeidsvoorwaarden. Meer informatie hierover vindt u in ons artikel Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: mag dat zomaar?

Casuïstiek toont aan dat het direct aanpassen van arbeidsvoorwaarden bij demotie niet aan te raden is. Dit stuit niet alleen op weerstand bij de medewerker, maar kan ook bij kantonrechters op weinig sympathie rekenen. Er wordt niet alleen gekeken naar het traject dat aan de demotie vooraf is gegaan, ook een degelijke en redelijke afbouwregeling is van belang. Aan te raden is om daarbij de duur van de afbouwregeling af te stemmen op het te overbruggen verschil in salaris, daarbij zorgend voor redelijke en niet te grote (tussen)stappen. Hou tenslotte ook rekening met persoonlijke omstandigheden van de medewerker, zoals bijvoorbeeld de duur van het dienstverband.

Heeft u behoefte aan een sparringpartner of advies op het gebied van het aanpassen van arbeidsvoorwaarden, al dan niet bij demotie? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.Terug naar publicatie-overzicht