De HR-cyclus digitaal

11 september 2019

Een inspirerende bijeenkomst bij EVZ!

Begin september kwam een aantal van onze relaties naar onze bijeenkomst over digitalisering van de HR-cyclus. Drie leveranciers van softwarepakketten kregen een podium om de meerwaarde van hun tool te laten zien. Het was zeer informatief; ook werd duidelijk dat er verschillen zijn.

Belangrijk bleek dat het goed is om vooraf een helder beeld te hebben over wat je wilt. Dat gaat over de doelstelling (wat wilt u ermee bereiken), maar ook over de inhoud (resultaten, gedrag/houding, ontwikkeling), het proces (aantal gesprekken, met wie, zelfevaluatie) en de vorm (vrij of ingekaderd). Ook de koppeling met andere (HR-)instrumenten is van belang, bijvoorbeeld met beloning, opleiding en ontwikkeling en de planning- en control-cyclus.

Ja, er is veel te kiezen. Zorg dat u dit goed scherp heeft, voor u een keus voor software gaat maken. De leverancier heeft u natuurlijk graag in de richting die bij de software past, maar past die richting ook bij uw organisatie? Wilt u ondersteuning bij dit proces? Bijvoorbeeld in de vorm van een interactieve sessie, waarin u met uw collega's (HR, management, soms ook OR en medewerkers) keuzes maakt? Neem dan contact op met ons of lees hier verder.Terug naar publicatie-overzicht