Cultuurontwikkeling

22 oktober 2019

De strategische koers en doelstellingen van uw organisatie zijn bepaald, taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven, de structuur staat. Maar dan begint het pas. Want met alleen strúctuur is de organisatieontwikkeling nog niet klaar: de cúltuur is een fundamentele voorwaarde voor de ontwikkeling van uw organisatie.

De menselijke factor is bepalend voor het slagen of mislukken van een organisatieontwikkeling. De uitdaging daarbij is om cultuur met de organisatorische doelen en prestaties te verbinden. Bij cultuurontwikkeling kunnen we niet werken met een standaard-stappenplan Cultuur laat zich niet omvormen via standaard-stappen; dit vraagt altijd om maatwerk. We hebben wel een aantal vaste ingrediënten in het project.

Visie-ontwikkeling
Cultuur maak je samen en moet dus ook in gezamenlijkheid ontwikkeld worden. Aan de hand van visie-bijeenkomsten met medewerkers en management van uw organisatie brengen we in beeld wat de huidige cultuur is, wat de gewenste cultuur is en welke stappen genomen moeten worden om het ‘gat’ tussen huidig en gewenst te dichten, respect houdend voor het verleden en met duidelijkheid over wat  behouden moet blijven. 

Managementtraining
Bij cultuurontwikkeling is de manager zelf het belangrijkste instrument. Het is van essentieel belang dat de mentaliteit en het gedrag van de managers overeenkomen met de gewenste cultuur ('practice what you preach'). De manager vervult een essentiële rol in het creëren van voorwaarden en omstandigheden waarin medewerkers bereid zijn hun gedrag ter dicussie kunnen, willen en durven stellen. Door managementtrainingen trainen we managers op het gebied van leiderschap en gaan we met ze in gesprek over hun rol en gedrag en hun bijdrage aan de cultuurontwikkeling en wordt er geoefend met gewenst gedrag.

Team- en individuele ontwikkeling
Cultuur gaat over groepsgedrag. Cultuurontwikkeling lukt door te interveniëren in de interacties en patronen die er tussen mensen zijn. Daarom gaan we ook aan de slag op medewerkers- en teamniveau: met een mix van interventies maken we medewerkers bewust van hun rol en bijdrage binnen die gewenste cultuur. Cultuur laat zich niet dwingen, maar moet doorleefd en gevoeld worden, in de kern van de organisatie.

Borging
Zoals eerder gezegd is het belangrijk om de gewenste cultuur te koppelen aan de strategische doelen: welk gedrag is wenselijk in de bijdrage aan de doelen? Gewenst gedrag kan worden uitgewerkt via kerncompetenties en competentiemanagement, wat terug te vinden moet zijn in het beoordelings- en beloningssyteem. We kijken samen met u hoe we dit kunnen afstemmen op de nieuwe visie en strategie zodat medewerkers ook gewaardeerd worden voor gedrag dat past bij de nieuwe cultuur.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!Terug naar publicatie-overzicht