Beoordeling en beloning bij zelfsturing

23 oktober 2018

We zien in onze adviespraktijk steeds vaker dat bedrijven gaan werken met zelfsturing, in diverse vormen, variërend van enerzijds meer eigenaarschap en regie bij de medewerker binnen een traditionele omgeving tot, anderzijds, volledig zelfsturende varianten zonder management. Er is geen standaard ‘format’: maatwerk is het devies. Met een goed doordacht implementatietraject, waarbij stap voor stap, of meer ineens, een wijziging wordt doorgevoerd. Daarbij is het dan belangrijk om vol te houden en het toekomstperspectief te blijven schetsen. Bij deze trajecten krijgen wij regelmatig vragen over hoe om te gaan met beoordeling en beloning. Ook daar geldt: maatwerk!

Beoordelen
Vanuit onze ervaring kunnen we vele voorbeelden geven van varianten op de HR-cyclus. Grote gemene deler is de zelfreflectie van de medewerker, die, bij afwezigheid van de leidinggevende, zelf op zoek gaat naar zijn/haar toegevoegde waarde voor de organisatie. Deze zelfreflectie wordt vaak aangevuld door feedback op te halen bij collega’s, (interne) klanten en andere contacten. Het is een mooi traject om deze nieuwe manier van zelfbeoordeling sámen met de medewerkers te ontwikkelen; zij zijn immers degenen die het moeten waarmaken en als geen ander weten wat werkt en wat niet.

Belonen
Voor belonen liggen de zaken iets genuanceerder, in onze optiek. Belonen gaat over salarisverhoudingen en vraagt een vergelijking met de interne arbeidsmarkt (de interne rangorde in toegevoegde waarde) én de externe arbeidsmarkt (externe benchmark). Om vanuit een helikopterview het overzicht te hebben en houden zien wij in veel organisaties een ‘rol’ (één of meer personen) ontstaan die salarisvoorstellen in- en extern toetst; soms ondersteund door externe deskundigheid. De salarisvoorstellen komen vaak voort uit de zelfbeoordeling(systematiek): na de evaluatie van de eigen toegevoegde waarde, gecombineerd met gegevens over salarisverhoudingen, doet de medewerker zelf een voorstel, al dan niet ondersteund door collega’s. Enige transparantie over de (interne) salarisverhoudingen is dan van belang.

Begeleiding nodig?
Invoeren van zelfsturing, zelfevaluatie en passende beloning is hard werken en vraagt veel visie en uithoudingsvermogen. Mocht u interesse hebben om hierover eens te sparren, neem dan gerust contact met ons op.Terug naar publicatie-overzicht