Agile en HR: wat kan HR doen bij agile werken?

30 maart 2020

Om als organisatie bij te blijven in deze dynamische wereld speelt u in op veranderingen. Inmiddels zijn veel organisaties bezig om hun (primaire) processen 'agile' in te richten. Het woord 'agile' betekent letterlijk 'behendig' en staat in deze context voor 'wendbaarheid'. Ook HR wordt in toenemende mate uitgedaagd om kritisch te kijken naar haar eigen wendbaarheid, haar eigen rol en bijdragen. Welke rol is hier voor HR weggelegd?

Agile werken wordt gekenmerkt door een aantal principes, namelijk:

  • werken vanuit het (direct) creëren van waarde voor de klant, het werk volgt (veranderende) prioriteiten en verkregen feedback;
  • werken in kleine multidisciplinaire teams die in korte cycli werken aan het leveren van producten en/of diensten;
  • werken in een interactieve netwerkorganisatie, waar werk transparant is.

Werkt u in een organisatie waar al agile initiatieven zijn ontstaan? Dan wilt u uiteraard zo snel mogelijk begrijpen wat agile werken betekent voor uw organisatie, én wat het vraagt van HR. Agile gaat immers over de manier van samenwerken, is van invloed op de cultuur en raakt daarmee de mensen binnen de organisatie. Agile werken vraagt dus ook een passende invulling van diverse HR-processen. Van het aannemen van de juiste mensen, het coachen van leidinggevenden in hun gewijzigde rol en het faciliteren van een lerende organisatie, tot het beoordelen en belonen van individuen in zelforganiserende teams.

Werkt u in een organisatie waar (nog) geen sprake is van agile werken? Dan is het eveneens interessant om u te verdiepen in deze manier van werken: wellicht biedt het meerwaarde voor (delen van) de organisatie? Op basis daarvan kan HR eventueel het initiatief nemen om agile werken binnen de organisatie op te starten, bijvoorbeeld in teams waarbij de benoemde agile-principes duidelijk aan de orde zijn. De vraag is dan wat het vraagt om agile te initiëren.

Bent u benieuwd of agile werken past bij uw organisatie of een bepaalde afdeling, wilt u als HR kritisch kijken naar de eigen rol en bijdragen en/of een faciliterende of drijvende kracht zijn in het succes van agile werken? Wij helpen u graag op weg. Samen verkennen we de mogelijkheden en maken u bewust van de meerwaarde van agile werken.Terug naar publicatie-overzicht