Aan de slag met strategische personeelsplanning (SPP)

22 oktober 2019

In een werkomgeving die steeds dynamischer wordt, is vooruitkijken steeds lastiger. Toch hebben organisaties de behoefte om (tijdig) te anticiperen op wat komen gaat. Hoe kunt u als organisatie de komende jaren uw doelstellingen succesvol (blijven) realiseren? Hoe zorgt u ervoor dat u als organisatie beschikt over de juiste kwaliteiten op het juiste moment? Het antwoord: strategische personeelsplanning. Wij kunnen u helpen bij dit proces.

EVZ biedt u een goed doordacht stappenplan om het SPP-proces stapsgewijs te doorlopen. We hebben daarmee ervaring bij verschillende typen organisaties (o.a. woningcorporaties, transportbedrijf, sportbond, lokale omroep) en op verschillende manieren. We kunnen het proces begeleiden waarbij we u met workshops op weg helpen om de juiste data te verzamelen en interpreteren. Of we hebben de rol van projectleider, waarin we het proces gezamenlijk vorm en inhoud geven en u een groot deel van het verzamel- en analysewerk uit handen nemen. Het resultaat is beide gevallen hetzelfde: inzichten op basis van cijfermatige en kwalitatieve analyses van uw huidige en toekomstige bezetting en functies, ideeën over wat er mogelijk in de 'buitenwereld' gaat gebeuren (scenario's) en een overzicht van de HR-interventies die nodig zijn om de juiste kwaliteiten in huis te houden.

Strategische personeelsplanning is zeker niet iets eenmaligs, maar vraagt om een cyclische benadering. Na onze begeleiding bij het initiële proces kunt u de cyclus later zelfstandig nog eens doorlopen. Bij onze begeleiding krijgt u een (Excel)tool en een duidelijk leidraad, zodat u theorie en instructies kunt nalezen.

Ook aan de slag met strategische personeelsplanning? Neem contact met ons op!



Terug naar publicatie-overzicht