Werken aan duurzame inzetbaarheid

28 juni 2018

Ontwikkelingen, met name op technologisch vlak, volgen elkaar in rap tempo op. Om ons heen zien we dat werk daardoor verandert. Enerzijds worden processen geautomatiseerd waardoor functies (deels) een andere inhoud krijgen of zelfs helemaal verdwijnen, anderzijds zien we juist dat er vraag ontstaat naar (relatief) nieuwe vaardigheden en functies. Het is daarmee van belang de ontwikkeling ofwel duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, zodat zij in staat zijn werk te houden én te krijgen en u zowel nu als in de toekomst beschikt over de benodigde kwaliteiten.

Sommige medewerkers zijn gedurende hun loopbaan al meer bezig met hun persoonlijke ontwikkeling dan andere. Voor de ene medewerker is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid dan ook harder nodig dan voor de andere. Onze duurzame-inzetbaarheid-programma’s zijn erop gericht om medewerkers drie fases te laten doorlopen. In de eerste fase worden zij zich bewust van ontwikkelingen in relatie tot hun toekomstperspectief en doen ze inspiratie op over mogelijkheden en alternatieven. Vervolgens verdiepen zij zich in de tweede fase in hun eigen talenten en hoe ze dit potentieel kunnen inzetten in hun loopbaan. Tenslotte gaan ze in de derde fase concreet aan de slag met het ontwikkelen van vaardigheden om dit te realiseren: er worden cursussen gevolgd om (online en offline) CV’s te actualiseren, te netwerken en te solliciteren.

EVZ organisatie-advies ondersteunt werkgevers(collectieven) bij het ontwikkelen en uitwerken van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid, aansluitend op gesignaleerde behoeften en vraagstukken. We beschikken over legio tools en praktische werkwijzen om vervolgens concreet met uw medewerkers aan de slag te gaan. Wij staan voor een strategische maar ook praktische aanpak! Desgewenst begeleiden we organisaties en samenwerkingsverbanden met programmamanagement.

Meer weten? Neem een kijkje bij duurzame inzetbaarheid of neem contact met ons op. We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.Terug naar publicatie-overzicht