Succesvol introduceren en toepassen van generieke functiereeksen én rollen

28 juni 2018

Mijn collega Luc Jongbloed schreef eerder dit jaar over de paradox: functies óf rollen. Zijn conclusie is dat zowel ‘generieke functie-/ontwikkelreeksen’ als ‘rollen’ organisaties helpen om wendbaar en flexibel te worden. Beide oplossingen geven ruimte aan een bredere inzet van medewerkers, benadrukken de inzet en ontwikkeling van kwaliteiten, stimuleren het nemen van verantwoordelijkheden, vergroten het zelforganiserend en oplossend vermogen van medewerkers, bieden ruimte om anders om te gaan met belonen etc. Het realiseren van de gewenste verandering kan zowel door het invoeren van generieke functie-/ontwikkelreeksen, als door het introduceren van rollen. Het is belangrijk dat organisaties een oplossingsrichting kiezen die bij hun situatie en behoefte past. Er is dus altijd sprake van maatwerk.

Maar...! Een verandering wordt niet alleen gerealiseerd door het uitwerken en introduceren van hulpmiddelen in de vorm van ‘generieke functiereeksen’ of ‘rollen’. De daadwerkelijke verandering vergt ook aandacht voor andere zaken, zoals:

  • de ‘stijl van leidinggeven’: leidinggevenden die daadwerkelijk kunnen en willen ‘loslaten’, die ruimte bieden voor ontwikkeling, durven differentiëren tussen het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers en daar ook het gesprek over kunnen en willen aangaan;
  • cultuur en gedrag van medewerkers: medewerkers die zich niet afhankelijk meer opstellen, maar kritisch naar hun eigen functioneren durven kijken, keuzes maken over hun eigen sterke en zwakke punten en het initiatief nemen om zich verder te ontwikkelen;
  • kaders in de vorm van bijvoorbeeld plannen en processen: indien de ‘functie’ als kader wegvalt, is het belangrijk om andere kaders te  bieden, bijvoorbeeld door het concretiseren van plannen op teamniveau, maar ook het uitwerken van processen, waarin de door medewerkers te realiseren toegevoegde waarde wordt geduid;
  • innovatie van het HR-beleid en bijpassende HR-instrumenten: vele HR-instrumenten en -regelingen zijn gebaseerd op de ‘functie’, dus als deze komt te vervallen moet het HR-instrumentarium worden aangepast, bijvoorbeeld voor werving en selectie, ontwikkelen, beoordelen, belonen, etc.

Naast de uitwerking van ‘generieke functiereeksen’ én ‘rollen’ biedt EVZ ook ondersteuning op deze aanvullende randvoorwaarden. Natuurlijk sluiten we daarbij aan op de behoeften en situatie van de organisatie. Neem gerust contact op!Terug naar publicatie-overzicht