Meet uw organisatie-effectiviteit: HR-scan

9 mei 2016

Hoe vergroot u de effectiviteit van HR en daarmee van uw organisatie?

U bent het ongetwijfeld met ons eens: HRM is een strategische succesfactor voor uw organisatie. Immers, mensen maken het verschil en de HR-afdeling heeft hierin, samen met het lijnmanagement, een belangrijke verantwoordelijkheid. Het evalueren van de HRM-instrumenten, -procedures en de eigen rol van HR is van groot belang. Vaak gebeurt dat met een medewerkerstevredenheidsonderzoek, maar dat meet helemaal niet, of op z’n minst niet helemaal, wat u weten wil! Met een HR-scan ontdekt u de huidige effectiviteit van HRM wél. Na deze scan weet u of uw HRM aansluit bij uw strategie, doelen en cultuur en ook wat er eventueel moet gebeuren om werkelijk verschil te maken.

Voor het goed uitvoeren van HRM ontwikkelt, onderhoudt en monitort u niet alleen instrumenten en procedures, maar faciliteert u ook het lijnmanagement vanuit uw business-partner-rol. Het evalueren van het functioneren van deze instrumenten, procedures en uw eigen rol is belangrijk; gesignaleerde ontwikkelingen en verbeterpunten vormen immers de input voor plannen en doelstellingen op het gebied van HRM.

In de praktijk zien wij dat de evaluatie vaak plaats vindt in de vorm van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat vormt dan de basis voor onderwerpen die op de HR-agenda komen. U vergeet dan echter waar het werkelijk om gaat: met uw plannen en acties aansluiten bij de strategie en doelen, de cultuur (ook qua leiderschapsstijl), de wijze waarop er sturing wordt gegeven en de rol en positie van HR van/binnen de organisatie.

De HR-scan van EVZ brengt de effectiviteit van het management van uw human resources via deze vier thema's in kaart. De resultaten van deze ‘meting’ vertalen we daarna samen met u naar een HR-plan dat aansluit op de strategie en doelen van uw organisatie en de verbeterpunten aanpakt die werkelijk het verschil maken.

Wilt u meer weten over onze HR-scan? Neem, uiteraard vrijblijvend, contact met ons op!Terug naar publicatie-overzicht