Duidelijkheid in koers en beloningsbeleid: organiseer met EVZ een beloningsconferentie

22 september 2014

Belonen is geen doel op zich, maar ondersteunend bij het bereiken van uw organisatiedoelen. Meer specifiek is belonen ondersteunend aan het verbinden van  medewerkers aan uw organisatie én het sturen van hun bijdragen en ontwikkeling. Dat vergt dan wel duidelijkheid over het te voeren beloningsbeleid in brede zin. Dat gaat verder dan alleen geldelijk belonen. Een beloningsconferentie onder begeleiding van EVZ leidt tot de gewenste duidelijkheid.

De beloningsconferentie is hét middel om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op beleid rond belonen. We beantwoorden samen vragen als: Welk type beloner wil ik zijn? Hoe moet belonen de inzet en ontwikkeling van uw medewerkers stimuleren? Hoe verhoudt de beloningsontwikkeling zich ten opzichte van de resultaten van de organisatie? Wil ik onderscheid maken tussen de beloning(sontwikkeling) van verschillende (groepen) medewerkers?

Antwoord op deze vragen geeft ook inzicht in de effectiviteit van uw huidige beloningsregelingen, maar ook andere hulpmiddelen die bepalend zijn bij de beloning, zoals het salarissysteem, HR cyclus, functieomschrijvingen, etc. Het geeft richting aan de juiste interventie om de effectiviteit van belonen te vergroten.

Een conferentie duurt een dagdeel en vraagt een beperkte investering. De EVZ-adviseur die de conferentie begeleidt daagt u uit om principiële en zeer essentiële keuzes te maken. Na de conferentie heeft u zicht op een manier van (sturen met) belonen die aansluit bij de organisatiestrategie en leidt tot gewenste resultaten.

Wilt u meer weten? Neem contact op met één van onze adviseurs: we stellen ze linksonder aan u voor.Terug naar publicatie-overzicht