360-graden feedback: startpunt voor ontwikkeling

10 april 2015

"Anderen hebben vaak een realistischer beeld van iemands gedrag dan de persoon zelf."

360° feedback is een methode om te sturen op groei en ontwikkeling van medewerkers. Bij dit analyse-instrument geven meerdere collega’s, met een verschillend perspectief, feedback op dezelfde persoon, waardoor een breed beeld geschetst wordt van het huidige gedrag in de werkomgeving. Een goed uitgangspunt om mensen te laten groeien en ontwikkelen.

De groep mensen die de feedback geven, kunnen naaste collega's zijn, de leidinggevende en/of medewerkers aan wie de persoon leidinggeeft. Ook kan aan klanten feedback worden gevraagd. Doel van 360° feedback is om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie. 

Maken we met 360° feedback ook de beoordeling van de medewerker objectiever? Als we de statistieken erop naslaan dan neemt de betrouwbaarheid toe met het aantal beoordelaars. Zeker als het te beoordelen gedrag nauwkeurig is omschreven.

De grote toegevoegde waarde van 360° feedback is de input voor het (ontwikkel-)gesprek over een verschil in beleving tussen de persoon en de omgeving. Door te reflecteren op eigen gedrag en open te staan voor andere perspectieven, krijgt iemand een realistischer beeld van zijn of haar gedrag en is het leereffect het grootst. Wanneer de organisatie daarbij duidelijk is in de verwachtingen en groeimogelijkheden en waardering laat blijken voor gerealiseerde ontwikkeling, dan is succes met 360° feedback gegarandeerd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op Rianne Vlugt of Marloes Rutten.Terug naar publicatie-overzicht