Onze visie op HR

HRM is gericht op het sturen van de resultaatbijdragen en de ontwikkeling en het binden en boeien van medewerkers. Vanuit de organisatiestrategie wordt invulling gegeven aan het HR-beleid, waarbij concrete doelstellingen worden benoemd. Deze HR-doelstellingen vormen de basis voor een gerichte invulling van de verschillende HR-instrumenten. Door het meten van de effectiviteit van het HR-proces ontstaat input voor bijsturing en verbetering.