Onze visie op HR

Human Resource Management is gericht op het sturen van de resultaatbijdragen en de ontwikkeling van medewerkers, gekoppeld aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Het HR-proces geeft vanuit de bedrijfsstrategie invulling aan het HR-beleid. Daarbij worden concrete doelstellingen benoemd aan de hand van de volgende thema's: 

  • Het sturen van de resultaatbijdragen van de medewerker.
  • De inzet en ontwikkeling van de kwaliteiten.
  • Het binden en boeien van de medewerker.

Deze HR-doelstellingen vormen de basis voor een gerichte invulling van de verschillende HR-instrumenten. Door het meten van de effectiviteit van het HR-proces ontstaat input voor bijsturing en verbetering.