Privacy-verklaring

EVZ organisatie-advies respecteert de privacy van haar potentiële, voormalige en huidige klanten en gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken
EVZ organisatie-advies verwerkt uw persoonsgegevens of die van uw medewerkers in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben voor zover noodzakelijk voor een correcte uitvoering daarvan. Ook gebruiken we uw gegevens, mits toegestaan, om u op de hoogte te houden van ons werk en ontwikkelingen in het werkveld. De persoonsgegevens die wij, indien noodzakelijk verwerken, kunnen zijn: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, functie en salarisgegevens. Wij delen uw gegevens alleen met derden als dat voor de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden noodzakelijk is en deze derde partij ook voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u werkzaam bent bij de werkgever waarvoor wij de opdracht uitvoeren. Bij een wijziging van werkgever verwijderen we uw gegevens, mits u ons daarvan op de hoogte stelt. Als wij van u de beschikking hebben gekregen over de persoonsgegevens van alle werknemers, verwijderen we die gegevens bij het voltooien van de overeengekomen opdracht, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt. Alle gegevens en documenten zijn bij EVZ opgeslagen op een beveiligde server, waarop geen toegang mogelijk is zonder autorisatie. Alle medewerkers van EVZ tekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring die ook na afloop van het dienstverband geldig blijft.

Inzien
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en deze te laten verwijderen. Als u daartoe een verzoek indient, reageren wij binnen een week.

Oisterwijk, mei 2018

EVZ organisatie-advies
Leerfabriek KVL
Almystraat 14
5061 PA Oisterwijk

info@evz.nl