Woningcorporaties

Binnen de sector woningcorporaties hebben wij verschillende type projecten uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • invoeren van het handboek functie-indeling woondiensten;
  • indelen van functies met behulp van het handboek Functie-indeling Woondiensten (zie ook functiewaarderingssysteem);
  • coördineren van een samenwerkingsverband tussen acht woningcorporaties voor duurzame inzetbaarheid en mobiliteit;
  • ontwikkelen en implementeren resultaatsturing en competentiemanagement;
  • ontwikkelen en implementeren van verschillende HR-instrumenten op het gebied van beoordelen, ontwikkelen en belonen;
  • begeleiden reorganisaties;
  • opstellen HR-visie c.q. beleid;
  • interimrollen op het gebied van HR;
  • training resultaatsturing en beoordelingsgesprekken.

Wij werken voor vele woningcorporaties. Een greep uit ons klantenbestand: