Brancheprojecten

Naast individuele organisaties heeft EVZ ook verschillende branches als opdrachtgever. In opdracht van sociale partners hebben wij voor verschillende branches (zie onderstaande lijst) een handboek referentiefuncties ontwikkeld met indelingshulpmiddelen en een daarbij behorend salarissysteem. Verder hebben wij voor het Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties twee samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit tussen woningcorporaties gecoördineerd. Voor de branche woningcorporaties hebben wij in samenwerking met KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) het label Goed Werkgeverschap ontwikkeld. Tenslotte hebben wij voor de leden van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) een handzaam hulpmiddel voor Strategische Personeelsplanning (SPP) en trainingen op dit gebied ontwikkeld.

Paul Passchier, adjunct-directeur bij de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging NBOV: "Voor de bakkersbranche heeft EVZ ons geholpen met het ontwikkelen van referentiefuncties en een up-to-date beloningssysteem. Daarbij hebben ze de bakkers getraind in het implementeren en optimaal inzetten van deze instrumenten. Wij zijn erg tevreden over de bijdragen van EVZ in dit project."

Bob van Kessel, Hoofd Beleid, sociale zaken en onderwijs bij de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie KNS: "In EVZ vinden wij een ervaren partij die in een groot project wetenschappelijk onderzoek weet te combineren met een praktische aanpak van zaken, gegoten in een heldere planning."

De branches waarvoor wij een handboek referentiefuncties hebben ontwikkeld met indelingshulpmiddelen en een daarbij behorend salarissysteem zijn:

Vanuit de opgedane branchekennis adviseren wij ook diverse individuele bedrijven binnen deze branches op het gebied van organisatie-inrichting en HRM.