Zelfsturing en zelforganisatie

Organisaties die ingericht zijn volgens de principes van zelfsturing of zelforganisatie blijken succesvol te voldoen aan de flexibiliteit en complexiteit van de huidige, nieuwe tijd. Bijkomend voordeel is dat ook medewerkers in deze organisatievorm meer eigenaarschap en daarmee werkplezier krijgen. Het vormen van een zelfsturende organisatie vraagt een cultuuromslag en een nieuwe manier van gedistribueerd leidinggeven.

Op weg naar zelfsturing of zelforganisatie komt u voor de volgende vragen te staan:

 • Hoe kom ik van een organisatie die gericht is op controle, naar gedistribueerd leiderschap en transparantie?
 • Hoe bereik ik dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid gaan nemen en eigenaarschap laten zien?
 • Hoe kan ik als manager meer loslaten en meer coachend zijn?
 • Op welke manier nemen we als organisatie besluiten? Welke overlegvormen zijn nodig?
 • Hoe lossen we conflicten op?
 • Hoe gaan we om met functioneren en belonen?

Wat mag u van ons verwachten

 • Een scherpe discussie en ondersteuning bij het maken van keuzes in basisprincipes en uitgangspunten van de zelfsturing of zelforganisatie (hoe gaan we met elkaar om, vertrouwen in plaats van controle et cetera).
 • Ondersteuning bij de persoonlijke groei van controle naar gedistribueerd leiderschap en transparantie, bijvoorbeeld door interactieve bijeenkomsten voor het management.
 • Coaching van management, teams en medewerkers in het ontwikkelen naar zelfsturing.
 • Begeleiding bij het uitwerken van besluitvormings- en conflicthanteringsmethoden.
 • Begeleiding van de ontwikkeling van en coachen bij bijeenkomsten over zelfevaluatie of zelfbeoordeling en ontwikkeling (feedbackcyclus).