Ontwikkelen naar zelfsturing en zelforganisatie

Organisaties die ingericht zijn volgens de principes van zelfsturing of zelforganisatie blijken succesvol te voldoen aan de flexibiliteit en complexiteit van de huidige, nieuwe tijd. Medewerkers in deze organisatievorm tonen meer eigenaarschap en hebben daarmee meer plezier in hun werk. Het vormen van een zelfsturende organisatie vraagt om een cultuuromslag en een nieuwe manier van gedistribueerd leidinggeven.

EVZ bij ontwikkelen naar zelfsturing en zelforganisatie

 • Een scherpe discussie en ondersteuning bij het maken van keuzes in basisprincipes en uitgangspunten van de zelfsturing of zelforganisatie (vertrouwen in plaats van controle, besluitvorming, conflictoplossing).
 • Ondersteuning bij de omslag c.q. persoonlijke groei van controle naar gedistribueerd leiderschap en transparantie, bijvoorbeeld door interactieve bijeenkomsten voor het management.
 • Coaching van management, teams en medewerkers in het overgaan naar zelfsturing.
 • Begeleiding bij het uitwerken van besluitvormings- en conflicthanteringsmethoden.
 • Begeleiding van interactieve bijeenkomsten en coaching met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfevaluatie of zelfbeoordeling en de feedbackcyclus.

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

We geven zelfsturing of zelforganisatie voor jullie organisatie samen vorm en ondersteunen in de omslag die dit vraagt voor leidinggevenden en medewerkers. We begeleiden je in het maken van de juiste keuzes, door je te ondersteunen in het beantwoorden van onder andere deze vragen:

 • Hoe kom je van een organisatie die gericht is op controle, naar gedistribueerd leiderschap en transparantie?
 • Past agile werken bij de organisatie?
 • Hoe bereik je dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid gaan nemen en eigenaarschap laten zien?
 • Hoe leer je managers meer los te laten en meer coachend te zijn?
 • Op welke manier neem je als organisatie besluiten? Welke overlegvormen zijn nodig?
 • Hoe los je conflicten op?
 • Hoe ga je om met functioneren en belonen?