Zelfsturing en zelforganisatie

Organisaties zijn continu in beweging. De dynamiek en complexiteit rond organisaties nemen toe. Digitalisering, netwerken, co-creatie en andere samenwerkingsvormen zijn steeds belangrijker. Dit vraagt om een organisatie die snel en flexibel kan inspelen op veranderingen. Organisaties die ingericht zijn volgens de principes van zelfsturing of zelforganisatie blijken succesvol te voldoen aan deze eisen van de nieuwe tijd. Daarbij komt dat medewerkers in deze organisatievorm meer eigenaarschap en daarmee werkplezier krijgen.

Op weg naar zelfsturing of zelforganisatie komt u voor de volgende vragen te staan:

 • Op welke manier vorm ik teams of cirkels en kom ik tot een goede organisatiestructuur?
 • Hoe kom ik van een organisatie die gericht is op controle, naar gedistribueerd leiderschap en transparantie?
 • Hoe definieer ik rollen?
 • Op welke manier neem ik besluiten? Vooral ook wanneer dit team- of cirkeloverstijgend is?
 • Welke overlegvormen zijn nodig? Zowel bij (aanpassing van) de organisatie-inrichting alsook bij de productie of dienstverlening van de organisatie?
 • Hoe lossen we conflicten op?
 • Hoe gaan we om met functioneren en belonen?

Wat mag u van ons verwachten?

 • Een scherpe discussie en ondersteuning bij het maken van keuzes in basisprincipes en uitgangspunten van de zelfsturing of zelforganisatie (hoe gaan we met elkaar om, vertrouwen in plaats van controle et cetera).
 • Ondersteuning bij de persoonlijke groei van controle naar gedistribueerd leiderschap en transparantie, bijvoorbeeld door interactieve bijeenkomsten voor het management.
 • Praktische adviezen over organisatie-inrichting en het onderscheiden van teams of cirkels en rollen.
 • Het begeleiden bij het uitwerken van rollen, waarbij het doel is teams in staat te stellen zélf rollen te definiëren in de toekomst.
 • Begeleiding bij het uitwerken van besluitvormings- en conflicthanteringsmethoden.
 • Begeleiding bij de ontwikkeling van en coachen bij bijeenkomsten over zelfevaluatie of zelfbeoordeling en -ontwikkeling (feedbackcyclus).
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling van een passend beloningssysteem.