Zelfevaluatie of beoordeling bij zelfsturing of zelforganisatie

Steeds meer organisaties gaan over op zelfsturing of zelforganisatie. Teams of cirkels worden ingericht, rollen worden gedefinieerd, besluitvorming wordt georganiseerd en een nieuwe manier om conflicten op te lossen wordt geïmplementeerd. Beoordeling en beloning zijn vervolgens vaak de volgende zaken waarover wordt nagedacht. Veelal wordt gedacht aan continue cycli van feedback en (zelf)evaluatie, en dat is op verschillende manieren in te richten.

Invoeren van een nieuwe manier van (zelf)evaluatie of beoordelen bij zelfsturing vraagt om:

  • Gezamenlijk vaststellen van de doelstellingen van de beoordeling of zelfevaluatie.
  • Een proces waarbij binnen de organisatie wordt onderzocht hoe de beoordeling of zelfevaluatie moet worden vormgegeven.
  • Uitwerking van een werkwijze (vorm) van (zelf)beoordeling/evaluatie.  
  • Een link met andere HR-instrumenten (zoals beloning).

Wat mag u van ons verwachten?

  • Ruime ervaring op het gebied van beoordelings- en (zelf)evaluatiesystemen, bij vele organisaties en in diverse branches.
  • Inzicht in mogelijkheden voor (zelf)beoordeling binnen zelforganiserende organisaties, waarbij wij als expert meedenken met de wensen en specifieke situatie binnen uw organisatie.
  • Hulp in het proces om te komen tot een (zelf)evaluatiesysteem dat past bij uw organisatie, waarbij we kijken naar de verschillende mogelijke werkwijzen en opties.
  • Waar nodig werken wij verschillende mogelijkheden uit en geven we u en uw collega's natuurlijk een toelichting aan collega’s.