(Zelf)evaluatie of -beoordeling bij zelfsturing of zelforganisatie

Steeds meer organisaties gaan over op zelfsturing of zelforganisatie. Teams of cirkels worden ingericht, rollen gedefinieerd, besluitvorming georganiseerd en er wordt een nieuwe manier om conflicten op te lossen geïmplementeerd. Een nieuwe manier van organiseren vraagt om passende HR-instrumenten, ook voor beoordeling en beloning. Veelal wordt gedacht aan cycli van feedback en (zelf)evaluatie.

Zelfevaluatie of beoordeling: hoe kan EVZ ondersteunen?

  • Inzicht in mogelijkheden voor (zelf)beoordeling binnen een zelforganiserende organisatie, waarbij wij als expert meedenken aan de hand van de wensen en specifieke situatie binnen jullie organisatie.
  • Begeleiding bij de ontwikkeling van een (zelf)evaluatiesysteem dat past bij jullie organisatie, waarbij we kijken naar de verschillende mogelijke werkwijzen en opties.
  • Uitwerking van verschillende mogelijkheden en een uitgebreide toelichting aan alle betrokkenen.
  • Procesbegeleiding gedurende en na de implementatie.

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van beoordelings- en (zelf)evaluatiesystemen in verschillende soorten organisaties en in diverse branches. Samen bekijken we jullie organisatie en bepalen we wat je wilt bereiken met evaluatie en/of beoordeling van de zelfsturende teams/organisatie, en hoe we dit optimaal kunnen inrichten. Het invoeren van een nieuwe manier van (zelf)evaluatie of beoordelen bij zelfsturing vraagt om:

  • Gezamenlijk vaststellen van de doelstellingen van de beoordeling of zelfevaluatie.
  • Onderzoek naar de optimale invulling van beoordeling of zelfevaluatie.
  • Uitwerking van een werkwijze (vorm) van (zelf)beoordeling/evaluatie.
  • Creëren van inzicht in en bepalen/vormgeven van de link met andere HR-instrumenten (zoals beloning).