Werken met rollen: sturen op kwaliteiten

U, als bedrijf, wilt duidelijk zijn over verwachtingen en groeimogelijkheden binnen de organisatie en een eenduidige en transparante manier gebruiken om mensen te belonen. U wilt kunnen sturen op resultaten en tegelijkertijd medewerkers de ruimte bieden om zich te ontwikkelen. Met andere woorden: u wilt grip op de organisatie, maar flexibiliteit in de HR-instrumentaria.

Werken met rollen: alternatief voor functies
EVZ heeft een alternatief voor 'traditionele' organisatie-inrichtingsvraagstukken, functiewaardering en belonen, namelijk werken met rollen. Deze aanpak biedt enerzijds houvast en structuur en geeft anderzijds de ruimte om individuele kwaliteiten en talenten te waarderen en te belonen. We bieden een andere manier van kijken naar de organisatie; naar de ménsen binnen de organisatie en naar de verdeling van het werk.

Ilona van Emden, HR-adviseur bij Infoland: "EVZ heeft ons geholpen om de verschillende rollen binnen onze organisatie uit te werken. Vervolgens hebben we geleerd hoe we dit kunnen toepassen, vooral met het oog op het ontwikkelen van kwaliteiten en het maximaal benutten van de talenten van onze mensen. Ook het salarisgebouw dat we samen met EVZ hebben ontwikkeld, werkt goed."

Uitgangspunt: kwaliteiten van mensen
Uitgangspunt zijn de kwaliteiten van medewerkers waarmee ze van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. Directies en management die vanuit dit perspectief naar hun organisatie kijken, geloven erin dat ieder individu een bepaalde waarde toevoegt aan de organisatie, als hij zijn talenten ontdekt en de ruimte krijgt deze in te zetten. Zij sturen op kwaliteiten omdat ze ervan overtuigd zijn dat dan de resultaten vanzelf komen. Om complexe vraagstukken op te lossen en uitdagingen aan te kunnen staan niet meer functies centraal, maar het op het juiste moment inzetten van bepaalde kwaliteiten door te werken met rollen.

Aan de slag met denken in rollen?
Op deze manier een organisatie besturen vraagt om een andere invulling van het HR-instrumentarium. Samen met u, directies en management, verkennen we welke inrichting past bij de koers en de identiteit van de organisatie. We bespreken de vraagstukken en uitdagingen waarvoor de organisatie staat en hoe de kwaliteiten van mensen daarmee matchen. We verleggen de focus van vastomlijnde functies naar te ontwikkelen kwaliteiten van mensen. We bieden een taal om het gesprek met elkaar aan te gaan: niet alleen over groeimogelijkheden, drijfveren en talenten, maar ook over de juiste samenstelling van teams en logische clustering van kwaliteiten. We maken scherp wat mogelijk is in de organisatie, welke verschillende kwaliteiten nodig zijn en hoe het verschil in toegevoegde waarde beloond kan worden.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Een inspirerend gedachtegoed dat leidt tot een andere invulling van uw HR-instrumentaria.
  • Een pragmatische werkwijze, waarin zowel aandacht is voor het proces als de inhoud.
  • Een kritische blik en scherpe vraagstelling om consistentie in uw keuzen te waarborgen.
  • Een oplossingsrichting die aansluit op de intenties van alle geledingen in de organisatie.
  • Discussies met een concreet eindresultaat en een gedeeld beeld over de vervolgstap.
  • En al het andere wat we met elkaar hebben afgesproken, toen we onze samenwerking begonnen.