Werken met rollen: sturen op kwaliteiten

Gelooft jullie organisatie dat iedere medewerker een bepaalde waarde toevoegt, als hij/zij zijn/haar talenten kan ontdekken en de ruimte krijgt deze te benutten? Zijn jullie ervan overtuigd dat, door te sturen op kwaliteiten, de gewenste resultaten vanzelf volgen? Dan is werken met rollen wellicht iets voor jullie. Rollen bieden duidelijkheid in verwachtingen en groeimogelijkheden aan medewerkers én geven ruimte om individuele kwaliteiten en talenten op een eenduidige en transparante manier te waarderen en te belonen.

Werken met rollen: EVZ ondersteunt

 • Een inspirerend gedachtegoed dat leidt tot een andere invulling van je HR-instrumenten.
 • Een pragmatische werkwijze, waarin zowel aandacht is voor het proces als voor de inhoud.
 • Een kritische blik en scherpe vraagstelling om consistentie in de juiste keuzes voor je organisatie te waarborgen (welke processen, welke rollen).
 • Een oplossingsrichting die aansluit bij de intenties van alle betrokkenen in de organisatie.
 • Discussies met een concreet eindresultaat en een gedeeld beeld over de vervolgstap (o.a. toekenning van de rollen op individueel niveau).
 • De mogelijkheid om aansluitend een HR-cyclus (zelfevaluatie), beloningsbeleid en een marktconform salarisgebouw te ontwikkelen.

ERVARING VAN EEN KLANT

werken met rollen: sturen op kwaliteitenIlona van Emden, HR-adviseur bij Infoland: "EVZ heeft ons geholpen om de verschillende rollen binnen onze organisatie uit te werken. Vervolgens hebben we geleerd hoe we dit kunnen toepassen, vooral met het oog op het ontwikkelen van kwaliteiten en het maximaal benutten van de talenten van onze mensen. Ook het salarisgebouw dat we samen met EVZ hebben ontwikkeld, werkt goed."

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

Als jullie organisatie de kwaliteiten van medewerkers centraal zet, betekent dit dat jullie op een bepaalde manier kijken naar de organisatie en de organisatie op een bepaalde wijze besturen. Dit vraagt dan ook om een andere dan gebruikelijke invulling van je HR-instrumenten. Samen met HR, directie en management bespreken we de volgende onderwerpen:

 • Welke inrichting past er bij de koers en de identiteit van jullie organisatie?
 • Voor welke vraagstukken en uitdagingen staat de organisatie, en hoe zijn de kwaliteiten van medewerkers daarmee te ‘matchen’?
 • Kan de focus van vastomlijnde functies naar te ontwikkelen kwaliteiten van mensen?
 • Is er een gemeenschappelijke taal (te ontwikkelen) om het gesprek met elkaar aan te gaan? Niet alleen over groeimogelijkheden, drijfveren en talenten, maar ook over de juiste samenstelling van teams en logische clustering van kwaliteiten.
 • Wat is er mogelijk in de organisatie, welke verschillende kwaliteiten zijn er nodig en hoe kan een verschil in toegevoegde waarde beloond worden?
 • Hoe ga je in de praktijk aan de slag met werken met rollen?