Teamcoaching

Organisatiebelangen, teambelangen en persoonlijke belangen komen samen in een team. Onder de oppervlakte spelen onuitgesproken opvattingen, overtuigingen, drijfveren en tegenstellingen. Door teamcoaching gaan we daarmee aan de slag en verbeteren we de samenwerking binnen teams of realiseren we gedragsverandering rond een specifiek thema.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Inzicht in (verschillen in) kwaliteiten van teamleden door een met de Fitch-methode onderbouwde teamscan. De uitkomsten van deze analyse zijn een objectief uitgangspunt en ondersteunen een eerste reflectie (zie ook de afbeelding hieronder).
 • Een teamontwikkeltraject van drie tot vijf bijeenkomsten met het team.
 • Gespecialiseerde teamcoaching, ook door inzet van Deep Democracy, inclusief het implementeren/borgen van veranderingen in jullie organisatie.
 • Maar vooral: een team wat met meer openheid, vertrouwen en enthousiasme samenwerkt en communiceert, een bijdrage levert aan de organisatieresultaten en met plezier haar kwaliteiten inzet.

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

We starten met een intake waarin we afspraken maken over de gewenste doelen, te behandelen thema’s en gewenste resultaten. We bespreken dan meteen welke werkwijze we hanteren bij de teamcoaching, hoe we evaluatiemomenten inbouwen en het borgen van vertrouwelijkheid. Met het team wordt vervolgens gewerkt aan een meer effectieve manier van samenwerken en het maximaal benutten van de kwaliteiten van de individuele teamleden ten dienste van de organisatie.

Door teamcoaching leert het team:

 • Te reflecteren op het eigen handelen.
 • Open te communiceren en zich kwetsbaar op te stellen.
 • Doelstellingen te formuleren, afspraken te maken en ernaar te handelen.
 • Beter om te gaan met veranderingen of nieuwe werkwijzen.
 • Daadkrachtiger, doeltreffender en efficiënter te werken.
 • Eigenaarschap te tonen;
 • Gebruik te maken van de kwaliteiten van elk teamlid.
 • De samenwerking te bespreken op een open en constructieve manier.
 • Eigen resultaten te evalueren in relatie tot de organisatiedoelen.