Teamcoaching

Organisatiebelangen, teambelangen en persoonlijke belangen komen samen in een team. Onder de oppervlakte spelen onuitgesproken opvattingen, overtuigingen, drijfveren en tegenstellingen. In teamontwikkeling gaan we juist dáármee aan de slag. Met teamcoaching verbetert de samenwerking binnen teams of realiseren we  gedragsverandering rond een specifiek thema.

Met het team wordt gewerkt aan een meer effectieve manier van samenwerken en het maximaal benutten van de kwaliteiten van de individuele teamleden ten dienste van de organisatie. Teamontwikkeling zorgt voor een team wat met meer openheid, vertrouwen en enthousiasme samenwerkt en communiceert, een bijdrage levert aan uw organisatiedoelen en met plezier haar kwaliteiten inzet.

Door teamcoaching leert het team:

 • te reflecteren op het eigen handelen;
 • open te communiceren en zich kwetsbaar op te stellen;
 • doelstellingen te formuleren, afspraken te maken en ernaar te handelen;
 • beter om te gaan met veranderingen of nieuwe werkwijzen;
 • daadkrachtiger, doeltreffender en efficiënter te werken;
 • eigenaarschap te tonen;
 • gebruik te maken van de kwaliteiten van elk teamlid;
 • de samenwerking te bespreken op een open en constructieve manier;
 • eigen resultaten te evalueren in relatie tot de organisatiedoelen.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Een intake waarin we afspraken maken over de gewenste doelen, te behandelen thema’s en gewenste resultaten. We bespreken dan meteen de te hanteren werkwijze, het inbouwen van evaluatiemomenten, maar ook het borgen van vertrouwelijkheid.
 • Mogelijkheid tot een onderbouwde teamscan met de Fitch-methode. De uitkomsten van deze analyse zijn een objectief uitgangspunt en ondersteunen een eerste reflectie.
 • Een teamontwikkeltraject van drie tot vijf bijeenkomsten met het team.
 • Professionele (online) ondersteuning van het traject met bijvoorbeeld Jumpmovement of Go!, onze tools voor het faciliteren en borgen van de beoogde gedragsverandering.
 • Gespecialiseerde kennis van en ervaring met teamcoaching, ook in relatie tot het implementeren/borgen van veranderingen in een organisatie.
 • Maar vooral: een team wat met meer openheid, vertrouwen en enthousiasme samenwerkt en communiceert, een bijdrage levert aan uw organisatieresultaten en met plezier haar kwaliteiten inzet.