Talentmanagement

"Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal." "De juiste persoon op de juiste plek!” Het zijn bekende uitspraken die zeker waar zijn. Gericht investeren in de kwaliteiten van je medewerkers betekent dat zij betere prestaties leveren en beter inzetbaar blijven. Talent blijft zo ook langer aan je organisatie verbonden en de organisatiedoelstellingen worden gehaald. Met effectief talentmanagement is dit ook binnen jullie organisatie te realiseren.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Vertaling van de organisatiestrategie en doelstellingen naar benodigde kwaliteiten uitgewerkt in competentieprofielen met gedragsvoorbeelden of rolprofielen.
 • Het toepassen van ontwikkelassessments (met Fitch) om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van medewerkers, ook in relatie tot hun functie.
 • Begeleiden van sessies met het management waarin de meest effectieve inzet van medewerkers wordt besproken en vastgelegd.
 • (Ondersteuning bij) de ontwikkeling van een collectief ontwikkelplan in de vorm van een strategisch opleidingsplan, individuele ontwikkelplannen en een wervingsplan.
 • Training en coaching van management en medewerkers met als doel hun vaardigheden, zelfinzicht en probleemoplossend vermogen te vergroten en zo (nog) effectiever te kunnen presteren.
 • Inrichting van de HR-cyclus waarbinnen het talentmanagement vorm krijgt.

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

We inventariseren de wensen en behoeften van jullie organisatie rondom talentmanagement. Samen kijken we welke HR-activiteiten en -interventies bijdragen aan het inzichtelijk maken, ontwikkelen en optimaal benutten van talent binnen jullie organisatie en we helpen je met een plan om dit vorm te geven. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Met behulp van strategische personeelsplanning of een vlootschouw in kaart brengen van nu en in de toekomst benodigde competenties/kwaliteiten/talenten (kennis, vaardigheden en gedrag) om succesvol te zijn.
 • Vaststellen over welke kwaliteiten de huidige medewerkers beschikken en welke ontwikkelmogelijkheden zij hebben.
 • Ontwikkeling van HR-beleid en -instrumenten waarmee de (benodigde) ontwikkeling van kwaliteiten van medewerkers structureel wordt gerealiseerd en geborgd.
 • Realiseren van HR-activiteiten en -interventies om de kwaliteiten van medewerkers te ontwikkelen.
 • Meetbaar maken van de effectiviteit van investeringen in de ontwikkeling van medewerkers.

Download voorbeeld competentieprofiel