Talentmanagement

"Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal." "De juiste man/vrouw op de juiste plek!” Het zijn bekende uitspraken en ze zijn zeker waar. Gericht investeren in de kwaliteiten van medewerkers betekent dat medewerkers betere prestaties leveren en beter inzetbaar blijven. Talent blijft zo ook langer aan uw organisatie verbonden en de organisatiedoelstellingen worden gehaald. Met goed talentmanagement kunt u dit realiseren.

Wij kunnen met u de volgende vragen beantwoorden:

  • Welke competenties/kwaliteiten/talenten (kennis, vaardigheden en gedrag) zijn nodig om succesvol te zijn, nu en in de toekomst? We helpen u met strategische personeelsplanning.
  • Hoe stel ik vast over welke kwaliteiten de huidige medewerkers beschikken en welke competentieontwikkeling mogelijk is?
  • Hoe kan ik de ontwikkeling van de (potentiële) kwaliteiten van mijn medewerkers structureel vormgeven en borgen?
  • Op welke wijze kan ik de effectiviteit van investeringen in de ontwikkeling van medewerkers vergroten en meetbaar maken?

Wat mag u van ons verwachten?

  • Vertaling van uw organisatiestrategie naar organisatie-inrichting, HR-inrichting en benodigde talenten uitgewerkt in competentieprofielen met gedragsvoorbeelden.
  • Toepassing van ontwikkelassessment (Fitch), een wetenschappelijk onderbouwd persoonlijkheidsanalysemodel, waarmee kwaliteiten van medewerkers worden vergeleken met vereiste kwaliteiten voor de functie.
  • Begeleiding van plenaire indelingssessies met het management, waarin de meest effectieve inzet van medewerkers wordt besloten en vastgelegd.
  • (Ondersteuning bij de) ontwikkeling van een collectief ontwikkelplan c.q. strategisch opleidingsplan, individuele ontwikkelplannen en een wervingsplan.
  • Management-coaching c.q. training van leidinggevenden.
  • Inrichting van de HR-cyclus waarbinnen het talentmanagement vorm krijgt.

Download voorbeeld competentieprofiel