Strategische personeelsplanning

Het behalen van de organisatiedoelstellingen wordt in sterke mate beïnvloed door de aanwezige kwaliteiten, nu en in de toekomst. Logischerwijs wil je dus graag weten in hoeverre de huidige bezetting aansluit bij de gewenste bezetting in de toekomst. Strategische Personeelsplanning (SPP) of een vlootschouw kan hierbij helpen.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Begeleiding bij de uitvoering van het SPP- of vlootschouw-traject (plan van aanpak, voorlichting, presentaties, trainingen, projectmanagement).
  • Tools voor analyses en dataverwerking, een goed gevulde gereedschapskist met een grote diversiteit aan instrumenten.
  • Inhoudelijk en procesmatig advies.

ERVARINGEN VAN KLANTEN

Merlien Welzijn, directeur-bestuurder bij Woningstichting Antonius van Padua: "Het belang van Strategische Personeelsplanning staat vast. Een manier om het gesprek goed op gang te brengen niet. De methode die EVZ presenteert leidt structureel tot interessante gesprekken."

Ron Brenkman, manager HR en Finance bij Omroep Brabant: “Naar aanleiding van de behoefte om meer richting te geven aan en inzicht te krijgen in de stappen die Omroep Brabant op HR-gebied de komende jaren moet gaan zetten hebben we onder begeleiding van EVZ een strategisch personeelsplan vormgegeven. Hiermee hebben we op gestructureerde wijze inzicht gekregen in de kwantitatieve en kwalitatieve formatie en bezetting en de gaps richting de toekomst bepaald, waaruit uiteindelijk het HR-actieplan voor de komende jaren is bepaald.” 

HOE PAKKEN WE DIT SAMEN AAN?

We inventariseren jullie wensen en behoeften rondom SPP. Samen werken we aan een plan van aanpak dat leidt tot concrete antwoorden aansluitend op jullie vraagstuk(ken). De focus kan variëren van integraal en diepgaand tot specifieke thema’s en ontwikkelingen in (delen van) de organisatie. We werken altijd vanuit een beproefd en gedegen theoretisch kader met ervaren adviseurs die je helpen ‘de bedoeling’ voor ogen te houden in plaats van te focussen op de instrumenten. We creëren inzicht in de ‘gap’ tussen de huidige en gewenste kwaliteiten en bezetting, door:

  • Te helpen bij het in kaart brengen van de huidige formatie (de functies) in cijfers én kwaliteiten (een vlootschouw).
  • Samen te denken over scenario’s zoals die zich mogelijk gaan voordoen en de impact hiervan op de benodigde bezetting en kwaliteiten: scenarioplanning.
  • Een helder beeld te creëren voor de toekomst: zó zien de toekomstige samenstelling en de kwaliteiten van de functies en medewerkerspopulatie eruit.

Samen bekijken we welke HR-activiteiten bijdragen aan het realiseren van de toekomstige bezetting. Indien gewenst kunnen we je ook helpen bij een plan om inhoud en vorm aan de benodigde HR-interventies te geven.