Strategische personeelsplanning

Het behalen van uw doelstellingen wordt in sterke mate beïnvloed door de personele bezetting, nu en in de toekomst. Logischerwijs wilt u dus graag weten in hoeverre uw huidige bezetting in de toekomst aansluit bij uw gewenste bezetting. Strategische Personeelsplanning (SPP) kan hierbij helpen.

We inventariseren uw wensen en behoeften rondom SPP. Samen werken we aan een plan van aanpak dat leidt tot concrete antwoorden op basis van uw vraagstuk(ken). Dit kan variëren van een integraal en diepgaand project tot een focus op specifieke thema’s en ontwikkelingen in (delen van) uw organisatie, maar altijd vanuit een beproefd en gedegen theoretisch kader met ervaren adviseurs die u helpen ‘uw bedoeling’ voor ogen te houden in plaats van te focussen op de instrumenten.

Merlien Welzijn, directeur-bestuurder bij Woningstichting Antonius van Padua: "Het belang van Strategische Personeelsplanning staat vast. Een manier om het gesprek goed op gang te brengen niet. De methode die EVZ presenteert leidt structureel tot interessante gesprekken."

Monique Marinus, organisatieontwikkelaar bij Tiwos: “De training behandelt het hele proces rondom SPP. Echt een aanrader!”

Wat mag u van ons verwachten?

  • Een plan van aanpak dat gericht is op uw wensen en behoeften.
  • Oog en oor voor de uitdagingen waar uw management van wakker ligt.
  • Een goed gevulde gereedschapskist met een grote diversiteit aan instrumenten.
  • Zowel procesmatige als inhoudelijke ondersteuning en advies.
  • Oplossingsrichtingen die aansluiten op uw sector en daarbinnen voorkomende ontwikkelingen.