Regelruimte in processen

De vragen van uw klanten veranderen (snel) en natuurlijk wilt u daarop inspelen. Wendbaarheid vraagt om meer flexibiliteit binnen uw bedrijfsvoering, die u kunt realiseren door het creëren van regelruimte voor medewerkers, in een optimale balans tussen kaders en (regel)ruimte. Deze balans geeft u vorm door sámen met medewerkers processen slim(mer) in te richten door bijvoorbeeld gebruik te maken van ‘lean’-technieken.

Focus op klant en creëren van regelruimte
Het inspelen op de vragen van uw klanten vraagt meer en meer om het bieden van maatwerk en dat vereist ‘regelruimte’ van medewerkers om oplossingen te bieden die aansluiten op de specifieke klantvraag c.q. de specifieke situatie. Aan de andere kant wilt u ook kaders stellen voor het handelen van uw medewerkers. Om dat te bereiken werkt u de processen uit.

De processen moeten uiteindelijk in voldoende mate richtinggevend en kaderstellend zijn en tegelijkertijd regelruimte laten voor medewerkers om maximaal in te spelen op de klantvraag (en dus maatwerk bieden).

Het creëren van regelruimte sluit aan bij huidige ontwikkelingen om medewerkers weer zeggenschap te geven over hun werk, optimaal gebruik te maken van kwaliteiten van medewerkers en daarmee stimuleren van ‘werkgeluk’.

Hoe doen we dat?
We hanteren diverse (lean-)methoden om processen uit te werken waarbij het essentieel is om medewerkers volop te betrekken. Meestal wordt de huidige situatie (ist) in kaart gebracht aan de hand van een concrete klantvraag. Op basis daarvan wordt gekeken naar samenhangende processen, bottle necks, overdrachtsmomenten, (digitale) documenten en dergelijke. Het effect is niet alleen betere processen, inclusief bijvoorbeeld kostenbesparing en doorlooptijdverkorting, maar vooral ook ‘eigenaarschap’ bij medewerkers.

Onno Niessen, één van onze adviseurs, heeft als gecertificeerd Lean ‘black belt’ de nodige ervaring met het vormgeven van processen. Vraagt u ons gerust om meer informatie.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Heldere uitwerking van processen met een gewenste balans in kaderstelling en regelruimte
  • Een effectieve begeleiding met als doel het creëren van eigenaarschap bij medewerkers en faciliterend gedrag bij management
  • Vaststellen en begeleiden van geconstateerde verbeteringen (proces, mens, kwaliteit, communicatie e.d.) op basis van de procesanalyse, met oog voor de kwaliteiten van medewerkers
  • Koppelingen met andere ‘tools’, zoals kwaliteitssystemen, functietyperingen en dergelijke
  • Rapportage over bevindingen en aanbevelingen